Naar onze projecten

Natural Language Processing Technology (NLP) gaat over de vaardigheid van een computerprogramma om een menselijke taal te begrijpen.

Hoe werkt het?

NLP is een combinatie van computerwetenschap, kunstmatige intelligentie en computationele linguïstiek. De nadruk ligt op het programmeren van computers op zo’n manier, dat deze taal kan interpreteren.  Daarnaast richt NLP zich op het produceren van menselijke taal.

Doel

Natural Language Processing vermindert de kloof tussen de mens en digitale data door gebruik te maken van één gemeenschappelijke taal.