Aan het woord: adviseur Gita Hendrich-Dee

10 december 2021

Zeg je ‘MindLabs’, dan zeg je ‘projecten’. Want experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zit in ons DNA. In de rubriek ‘Aan het woord’ vragen wij iemand uit de MindLabs-familie dan ook het hemd van het lijf over waar hij of zij zich dagelijks mee bezighoudt. In deze editie: Gita Hendrich-Dee. Ze vertelt ons alles over haar rol als adviseur Planning & Control.

Gita, jij bent de persoon die ons alles kan vertellen over het hoe en wat van financiën. Brand los: wat doe jij voor MindLabs op dat gebied?

Alles wat met geldzaken te maken heeft, behalve de boekhouding. Zo richt ik de planning- en controlecyclus binnen de organisatie in en vertaal ik het MindLabs-beleid door naar financiën. Ook stel ik samen met een collega vanuit de Onderwijsgroep de begroting voor volgend jaar op. Dat doen we in samenspraak met onze directeur Loet Visschers en Petra van Dijk, de manager van ons ecosysteem. Daarnaast werk ik met Petra ook aan subsidieaanvragen, de begrotingen voor gesubsidieerde projecten én ga ik begin volgend jaar in samenwerking met een andere collega aan de slag met de jaarrekening.

Hoe ziet dat ondersteuningsproces aan MindLabs eruit? Ben je betrokken bij alle financiële vraagstukken, of bij een gedeelte?

Ik ben deels aan de voorkant betrokken, wanneer een project gebruik wil maken van subsidies bijvoorbeeld. Ik werk dan aan de benodigde begrotingen, zodat we bij aanvragen een goed en onderbouwd plan kunnen voorleggen. Daarnaast werk ik achter de schermen aan belangrijke financiële stukken.

Sinds wanneer ben jij aan MindLabs verbonden?

Ik ben sinds juni dit jaar fulltime betrokken bij het ecosysteem, nadat ik reïntegreerde na mijn ziekteverlof. Oorspronkelijk zou dit voor maar een paar maanden zijn, maar het ziet ernaar uit dat ik tot eind volgend jaar bij MindLabs blijf, en dat vooruitzicht bevalt me goed!

Welke werkzaamheden binnen MindLabs voer je fluitend uit?

Ik zoek graag naar oplossingen. En ben dan ook continu bezig met het aanpassen en verbeteren van financiële documenten. Neem bijvoorbeeld de begroting van 2022. Nadat ik deze had afgerond, kwamen er nog allerlei wensen vanuit het bestuur van MindLabs waar in de cijfers rekening mee moest worden gehouden. Dat betekende dat mijn eerste concept de prullenbak in kon. Maar de gemaakte aanpassingen resulteren uiteindelijk in een sterkere conceptversie. En dat is het belangrijkst.

En wat besteed je vooral graag uit?

De algemene boekhouding. Gelukkig zijn daar binnen MindLabs een financieel beheerder en managementondersteuner voor. Zij doen ook de algemene betalingen. Daarnaast hebben we een samenwerking met ERAC. Want hoewel ik op zoek ga naar bepaalde subsidies, meekijk met aanvragen en me bezighoud met de verantwoording, zorgt ERAC er vanuit hun expertise juist voor dat we binnen MindLabs op het bestaan van bepaalde subsidies worden gewezen. Ik maak op mijn beurt dan weer de begrotingen die voor de aanvragen nodig zijn.

Hoe ga je grootse momenten vieren? Mooie mijlpalen op financieel gebied bijvoorbeeld?

Die heb ik persoonlijk nog niet bereikt, maar we hebben in september wel een letterlijk ‘hoogtepunt’ gevierd. Toen bereikte het nieuwe MindLabs-gebouw, dat in de Spoorzone staat, het hoogste punt. Maar MindLabs is natuurlijk nog een jonge vereniging die pas zo’n 2,5 jaar bezig is. Er gaat dan ook nog heel veel veranderen in de komende periode, en grootste momenten zullen zeker volgen. Ik geef mijn collega’s daarentegen wél even een virtuele high five wanneer een subsidieaanvraag wordt toegewezen. Ook al moet het hele project dan nog beginnen, je weet dat het plan en de financiële onderbouwing goed zijn. En die toewijzingen zijn een erkenning van ons werk, en dat vraagt natuurlijk om een virtueel feestmomentje.

Betekent jouw hulp aan MindLabs dat jij ook helemaal thuis bent in de wereld van technologie?

Nee, zeker niet. Maar dat wordt me gelukkig ook niet kwalijk genomen. Het gaat erom dat ik kennis over mijn vakgebied financiën heb, zo vertelden ze mij tijdens de eerste kennismaking al direct. En daar ondersteun ik MindLabs dan ook in.

Wij gaan afronden. Dan kun jij ook weer verder. Wat is het volgende op jouw planning? Weer vol de financiën in? Of wordt het nu eerst een kop koffie of iets sterkers?

Ik ga eerst een kop koffie drinken. En daarna ga ik wandelen, even een frisse neus halen. Ook moet ik nog wat mailtjes beantwoorden over het nieuwe concept van onze begroting, die ik vanochtend heb rondgestuurd.