Mijzo is per 1 januari 2021 ontstaan door de fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Het werkgebied ligt tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. Mijzo ondersteuning aan ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven.

De uitdagingen in de ouderenzorg worden steeds groter. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt steeds complexer en er zijn niet genoeg medewerkers om deze zorg te blijven bieden. Om de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden, moet de zorg ingrijpend veranderen.

Op 22 april sloot Mijzo zich aan bij MindLabs. Kern van deze samenwerking is om te zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke knelpunten in de zorg, door gebruik te maken van bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) en nieuwe technologieën. Met de expertises die zij inbrengen versterken de verschillende partijen binnen Mindlabs elkaar en kunnen veranderingen sneller in gang worden gezet.

Meer informatie?

www.mijzo.nl