Mindlabs timmert continu aan de weg en is altijd met veel verschillende projecten bezig met veel verschillende partijen, want samen werken staat bij ons centraal. Daarvoor kunnen we rekenen op ons expertteam.

De experts in dit team zorgen voor betere kwaliteit binnen onze projecten en voor een betere samenwerking. Zij zorgen ervoor dat ieder van elkaars nieuwe ideeën en invovaties op de hoogte is, want je leert vooral van elkaar. Onze experts hebben een breed netwerk op het gebied van AI. Dat is bijvoorbeeld voor startups ideaal omdat hierdoor hun netwerk verbreed wordt. Het experteam komt tweewekelijks bij elkaar onder de noemer 'Meet the Experts'.

Onze experts zijn: Daniëlle Arets (lector Journalistiek en innovatie - Fontys Hogeschool), Erdinç Saçan (docent ICT/Practor Fontys Hogeschool en ROC Tilburg), Max Louwerse (hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie Tilburg University), Igor Mayer (lector - Breda University of Applied Sciences (BUas) en Mark de Graaf (lector ICT - Fontys Hogeschool).