PERSBERICHT: Zorgorganisatie Mijzo sluit zich aan bij MindLabs

22 april 2021

Zorgorganisatie Mijzo is de nieuwste partner van MindLabs in Tilburg. Kern van de samenwerking is om te zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke knelpunten in de zorg, door gebruik te maken van bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) en nieuwe technologieën. Met de expertises die zij inbrengen versterken de verschillende partijen binnen Mindlabs elkaar en kunnen veranderingen sneller in gang worden gezet.

Noodzakelijke vernieuwing ouderenzorg
De uitdagingen in de ouderenzorg worden steeds groter. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt steeds complexer en er zijn niet genoeg medewerkers om deze zorg te blijven bieden. Om de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden, moet de zorg ingrijpend veranderen. Binnen Mindlabs bundelen de verschillende partijen hun krachten om vorm te geven aan deze transformatie. Mijzo is na Thebe en De Wever de derde zorgorganisatie die deel gaat uitmaken van het Mindlabs’ samenwerkingsverband. Vernieuwing is voor Mijzo een belangrijke pijler. Zo beschikt de zorgorganisatie over een innovatieafdeling die ondersteunt bij de transformatie.

Benutten van expertise
MindLabs directeur Loet Visschers is zeer verheugd met de aansluiting van de nieuwe partner: “Wij zijn blij dat we de verbinding met zorgorganisaties uit de regio weten te leggen. Met Mijzo maken we een belangrijke stap in het versterken van de zorgsector met de inzet van innovatieve technologie. MindLabs kan profiteren van de kennis van Mijzo op het gebied van ouderenzorg en andere expertises zoals de ziekte van Huntington, Parkinson en dementie. Mijzo kan gebruikmaken van het groeiende netwerk en de ondersteuning van MindLabs om grote stappen te maken bij het oplossen van de vraagstukken die op tafel liggen.”

Bestuurder Mireille de Wee van Mijzo over de samenwerking en de reden om zich bij MindLabs aan te sluiten: “Mindlabs kan ons helpen de grote maatschappelijke uitdagingen waar we in de zorg voor staan het hoofd te bieden. Door de inzet van nieuwe technologieën willen we realiseren dat mensen langer gezond blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. Innovaties kunnen er bovendien voor zorgen dat bepaalde zorghandelingen eenvoudiger worden, zodat medewerkers ruimte houden voor andere zorgtaken.“

Over MindLabs

Groeiend samenwerkingsverband
MindLabs is een groeiend samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, gemeente Tilburg, en Provincie Noord-Brabant. Uniek is de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen over de gehele linie: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met wetenschappelijke onderzoek. MindLabs streeft naar structurele samenwerkingen waarin kennis en kunde gedeeld wordt om innovatieve technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Vier kerntechnologieën
MindLabs is gespecialiseerd in het versterken van de interactie tussen de mens en interactieve technologieën zoals Robotica, Serious Gaming, Virtual Reality en Natural Language processing. Er lopen momenteel ruim elf projecten waarin de vier technologieën centraal staan. Kijk voor meer informatie op www.mind-labs.eu.

Over Mijzo
Mijzo is per 1 januari 2021 ontstaan door de fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Het werkgebied ligt tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven. De organisatie biedt ondersteuning aan ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Kijk voor meer informatie op www.mijzo.nl.