Wie is MindLabs?

MindLabs is een samenwerkingsverband waarin drie kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren.

MindLabs partners versterken samen de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen partners maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen.

Onze missie

We versnellen de ontwikkeling van mens en maatschappij door kennis en toepassing van interactieve technologie te verbinden met ondernemerschap. Hierbij staat de interactie tussen mens en technologie centraal.

De oorsprong van MindLabs

De vereniging MindLabs is op 1 april 2019 opgericht door Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, Tilburg University, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en de Persgroep (het huidige DPG Media).

In de jaren daarvoor spitste het plan zich aanvankelijk toe op een innovatief mediacluster in de Tilburgse Spoorzone. Fontys Journalistiek wilde samen met mediabedrijven innoveren, midden in de stad en samenleving. Door de aansluiting van de universiteit, met unieke kennis op het gebied van interactieve technologieën en menselijk gedrag, werd het plan breder en kreeg MindLabs de ondertitel: “Where Minds, Media & Technologies meet”.