PIT van ROC Tilburg: leren leuker maken in het Smart Education Lab van MindLabs

08 november 2022

Het Practoraat Interactieve Technologie van ROC Tilburg opent op dinsdag 8 november de deuren voor de MindLabs partners. PIT houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuw onderwijs, gebruik makend van interactieve technologie. Zo zijn er stukjes onderwijs gemaakt met VR, AR, serious games, interactieve video’s, animaties en avatars. Ook wordt er met robots gewerkt.

PIT onderzoekt in de praktijk van ons mbo onderwijs wat werkt voor studenten en wat niet, en vooral waarom dat zo is, om daarvan te kunnen leren en onze producten beter te maken.

Multidisciplinair innoveren
Het ontwikkelwerk doen zij met behulp van kennis van buitenaf, veelal stagiaires van Fontys ICT, maar ook van verschillende ROC’s (ROC Tilburg, KW1C, Sint Lucas), Fontys toegepaste psychologie, Fontys pedagogiek en Tilburg University. Soms werken zij ook met bedrijven. Daar liggen kansen voor de MindLabs partners om met hen samen te werken en door te ontwikkelen naar een Smart Education Lab, waar externe bedrijven en andere organisaties met hun uitdagingen met betrekking tot leren en trainen die om een oplossing vragen terecht kunnen. Zo creëren we een expertisecentrum binnen MindLabs als het gaat om het toepassen van interactieve technologieën als werkvorm.

Kansen voor de MindLabs partners in het ecosysteem
We bundelen de krachten in het Smart Education Lab van MindLabs. Wat PIT maakt is ook prima toepasbaar of aan te passen als training voor werkenden in het kader van leven lang ontwikkelen. Voor de MindLabs partners kan het interessant zijn om te ontdekken wat zij doen en hoe je daar aan kunt bijdragen. Ze nodigen de MindLabs partners nadrukkelijk uit om met hen contact te leggen en te verkennen wat we samen kunnen doen om het leren leuker, efficiënter en effectiever te maken. Daarmee creëren we dan samen het Smart Education Lab.