REAIM 2023 | World Forum Den Haag

15 februari 2023

De Rijksoverheid organiseert een conferentie over Verantwoorde AI (Artificial Intelligence) in het Militaire domein: REAIM 2023. REAIM 2023 wordt een platform om te discussiëren over de kansen en de risico’s van AI, kennis en ervaringen te delen. En toe te werken naar concrete oplossingen. Het evenement vindt plaats op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag, de stad van vrede en recht.

Deelnemers conferentie
Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken (BZ) is gastheer van de ministeriële conferentie, in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie. Co-host van REAIM 2023 is Zuid-Korea. Deelnemers zijn onder andere ministers van Buitenlandse Zaken en andere afgevaardigden van regeringen, kennisinstellingen en denktanks, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Nederland gastland
Artificial intelligence (AI) is een systeemtechnologie die de wereld fundamenteel verandert, ook in het militaire domein. Nederland streeft ernaar een vooruitstrevend en verantwoordelijk hightech-land te zijn. Daarom is Nederland gastland voor deze internationale conferentie over de verantwoorde ontwikkeling, toepassing en gebruik van AI in het militaire domein. 

Meer informatie over REAIM 2023 of jezelf aanmelden? Klik dan hier