Webinar Smart Health: ZORGeloos data delen?

10 juni 2021

Het delen en verwerken van data, op een veilige en efficiënte manier, wordt steeds belangrijker. Vooral in de gezondheidszorg. De noodzaak tot vergaande dataficering gaat ook aan deze sector niet geruisloos voorbij.

Zorgprofessionals slaan steeds meer gegevens digitaal op, zodat uitwisseling van informatie voor overleg met collega’s over de gezondheid van een patiënt makkelijker gaat. Maar hoe doe je dat op een veilige manier? En als je die data hebt, wat kun je daar dan van leren om de patiënt betere zorg aan te bieden? Is het ook mogelijk om (geanonimiseerde) data regiobreed te delen en daarop analyses los te laten? En mogen die analyses dan voorgelegd worden aan het bedrijfsleven om productontwikkeling mogelijk te maken, waarmee zij de patiënt of zorgverlener kunnen ondersteunen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het online webinar ZORGeloos Data Delen? op donderdag 10 juni van16.30 tot 18.00 uur. We hebben interessante keynotespeakers die ons bijpraten over de laatste stand van zaken. Ervarings- en andere deskundigen uit de zorgsector schijnen daarna, tijdens een Ronde Tafelsessie, hun licht op deze materie.

Blok dus 10 juni alvast in je agenda of meld je meteen aan. Dan ontvang je t.z.t. het programma en de link naar het online webinar.