Aan het woord: Petra van Dijk

09 oktober 2020

Zeg je ‘MindLabs’, dan zeg je ‘projecten’. Want experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zit in ons DNA. Er lopen altijd verschillende projecten. Maar hoe divers ook, één ding hebben ze hoe dan ook met elkaar gemeen: wij zijn er stuk voor stuk ontzettend trots op. Met ‘wij’ bedoelen we onder meer onze programmamanagers. In de rubriek ‘Aan het woord’ vragen we steeds een van hen het hemd van het lijf. Petra van Dijk, Programmamanager Ecosysteem bij MindLabs bijt het spits af.

Petra van Dijk

Petra, op jouw LinkedIn-pagina staat dat je ‘Programmamanager Ecosysteem MindLabs’ bent. Wat houdt dat precies in?  
MindLabs heeft grote ambities en  dat moet ook, want  er wordt veel van ons als vereniging verwacht.  Zo is Artificial Intelligence (AI) door het Rijk een sleuteltechnologie en een gamechanger genoemd die opgaven op het gebied van bijvoorbeeld zorg, onderwijs en veiligheid op een heel nieuwe manier kan helpen oplossen. Dit is waar we bij MindLabs goed in zijn en enthousiast van worden. We focussen op AI waarin de mens centraal staat; een thema waarmee we ons onderscheiden in Nederland en Europa.  
We werken vanuit de Spoorzone in Tilburg, een trendy omgeving die aantrekkelijk is voor de nieuwe economie. Middenin deze bedrijvigheid is MindLabs het kloppende hart; kennisinstellingen, bedrijven, overheden, startups en studenten komen hier bij elkaar om te innoveren. Ik zet dit op en jaag dit aan.   

Waar houd je je het grootste deel van de dag mee bezig? 
 Ik bedenk de koers en strategie. Daar zetten we vervolgens met het team de schouders onder. Mijn activiteiten zijn: strategie, inspireren, relaties opbouwen, partners verbinden in projecten, ondernemerschap stimuleren en samenwerkplaatsen bieden. 
We scherpen daarbij onze propositie en werkwijze nog regelmatig aan, vertellen graag en vaak ons verhaal aan de zeer geïnteresseerde buitenwereld en zetten trots onze partners en projecten in de schijnwerpers. Ik merk overigens dat we in een volgende ontwikkelfase zijn beland. We kunnen nu meer tijd besteden aan groei door contact met nieuwe partners en het helpen aanjagen van projecten. En dat voelt goed. 

Waarmee maak jij het verschil?  
Ik ben een allrounder en zit als een spin in het web bij MindLabs. Daardoor zie en hoor ik veel, weet ik hoe MindLabs zich ontwikkelt en waar aandacht voor nodig is. Ik kan goed een strategie uitdenken en uitwerken, maar ik houd ook van actie en kan iets snel voor elkaar boksen. Common sense en energie dus! 

Waarin verschilt jouw rol met die van de andere programmamanagers? 
De andere drie programmamanagers vormen de brug tussen MindLabs en de kennisinstellingen waar ze voor werken: Tilburg University, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg. Zij mobiliseren de experts uit hun organisaties en verbinden deze aan vraagstukken. Het is hun opgave om samen innovatieprojecten aan te jagen.   

MindLabs werkt met verschillende projecten. Hoe komen die tot stand? Wanneer komt een project in aanmerking? En wat zijn de processen die dan in gang worden gezet? 
Projecten komen enerzijds tot stand door een vraag van een nieuwe of bestaande partner die wil innoveren en kansen ziet in een interactieve technologie. We koppelen dan de vraagsteller aan andere partners met vergelijkbare vragen, want samen innoveren is goedkoper, de vraag wordt wat groter en oplossingen worden breder toepasbaar. We bouwen dus een consortium rondom een vraagstuk.  
Wat we gelijktijdig doen is met experts van Tilburg University, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg het vraagstuk onder de loep nemen: wie zou welke (deel)vraag kunnen onderzoeken of ontwikkelen?  
Anderzijds komen projecten top-down tot stand, doordat we inspelen op kansen die Europese en rijkssubsidies bieden. In zo’n geval maken wij een voorstel en nodigen daarbij passende partners of geïnteresseerde nieuwe bedrijven uit. We koppelen altijd denken en doen in een project.  
Vragen komen alleen in aanmerking als partners zelf ook capaciteit inzetten en als er financiering is te vinden. Als kennisinstellingen een rol spelen, zijn er namelijk nieuwe onderzoekers of ontwikkelaars nodig of moeten mensen worden vrijgespeeld.  
Als er heel specifieke toepassingen gewenst zijn, dan ligt het voor de hand dat er technologiebedrijven of startups in een consortium worden gevraagd die tegen betaling iets kant-en-klaar en op maat maken voor de vragende partij.  
We dagen natuurlijk ook studententeams uit via challenges van bedrijven, maar studenten zijn aan het leren en dat moeten we ook zo houden.  

Wat maakt iets een typisch MindLabs-project? 
Wij werken het liefst aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij benutten we de mogelijkheden van interactieve technologieën. In Robotics & Avatar-projecten ontwikkelen we bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie die ervoor zorgt dat een gesprek met een robot goed loopt (natural language processing) of dat de gezichtsuitdrukking van een avatar past bij de inhoud van het gesprek. In Serious Gaming en Virtual Reality-projecten onderzoeken we bijvoorbeeld welke meerwaarde deze technologieën hebben in het opleiden van mensen, hoe ze bijdragen aan plezier in leren en hoe een game kan inspelen op iemands leercurve en interesses. Denk aan een VR-flightsimulator om piloten te trainen, VR-training om veilig werken in de onderhoudssector te bevorderen of een avatar die je helpt om een nieuwe taal te leren. Het is ongelofelijk wat er allemaal al kan en nog gaat komen. 

Welke plannen staan er op stapel? En welke projecten op de rol? 
Er zijn vijf projecten die dit najaar tegelijk starten, met vraagstukken van grote partners als de Haven van Rotterdam, de Koninklijke Luchtmacht, Actemium, Interpolis en Zwijsen. Hier werken ook kleinere technologiebedrijven aan mee die fascinerende dingen te bieden hebben. Daarnaast willen we graag met VVT-instellingen (verpleging, verzorging en thuiszorg) in Brabant een consortium bouwen om data te bundelen en te onderzoeken. Dit is nog een redelijk onontgonnen gebied. Inzichten kunnen tot nieuwe technologische producten of diensten leiden die bijdragen aan kwaliteit van leven van cliënten en mantelzorgers en aan verlichting van de werkdruk in de zorg.  

Naar welk project kijk jij het meeste uit? 
Ze zijn me allemaal even lief. Het eerste project dat zichtbaar resultaat opleverde was de samenwerking met SpaceBuzz. Zo mooi om te zien hoe je gegrepen wordt door de virtuele ruimtereis met de avatar van André Kuipers naast je. De SpaceBuzz - en het bijbehorende educatieprogramma - trekken nu door Nederland. Volgende week komt de raket bij mijn dochter op school. Ik ga dan in een astronauten-overall een dagje de kinderen bij de SpaceBuzz begeleiden. Daar verheug ik me echt op! 

En hoe gaan jullie mooie resultaten vieren? Al enig idee?  
Enthousiasme is altijd voelbaar op onze events waar partners met elkaar én met technologische mogelijkheden kennismaken. Dat zijn voor ons de feestjes. We zijn een leuk team en we merken het ook gelijk op de werkvloer als er een flow is. Op dit moment is het een uitdaging om dezelfde sfeer ook online vast te houden. Maar leuk nieuws of mooie momenten delen wij natuurlijk altijd via onze social media.