NIEUWS

Programmamanager Tim Deynen

09 July 2024 Aan het woord

Verbinden, experimenteren en creëren zit bij MindLabs in het DNA. Hier selecteren we collega’s op. Zo ook Tim, die na twintig jaar bij digitale bureaus in was voor iets nieuws. Een beetje oriënterende in de hoek van onderwijs en onderzoek, stuitte hij op onze vacature met de functietitel 'kwartiermaker hybride leeromgeving'. Niet eentje die meteen tot de verbeelding sprak. Maar nieuwsgierig naar de inhoud werd hij des te meer: 'Iemand die werkveld en onderwijs samenbrengt in een hybride leeromgeving, voor de troepen uitloopt en mensen meekrijgt. Een verbinder.'

Tim was om. En van een ‘perfect fit’ waren ook wij vlot overtuigd. Nu, vijf maanden later, blijkt deze rol – die later de meer zeggende titel ‘programmamanager’ kreeg – hem inderdaad te passen als een jas. Hoog tijd om hem het woord te geven. 

Tim, vertel eens: wat houdt jouw functie bij MindLabs precies in?
Bij mijn start lag er een stevige ambitie. Het was helder wat er moest ontstaan: multidisciplinaire samenwerkingen tussen studenten vanuit de hele onderwijswaaier – dus mbo, hbo en wo – en het bedrijfsleven. Met als doel: nieuwe technologie toepassen bij vraagstukken in de maatschappij. En op zo’n manier, dat iedereen ervan leert. Het ‘hoe’, de wijze waarop dus, lag nog helemaal open. Ik kreeg een soort vrijbrief om dit vorm te geven.

En, lukt dat?
Bijna een half jaar verder, staat er nu iets waarbinnen alles samenkomt: Futures Lab; een hybride leeromgeving. Binnen het MindLabs-team en ook daarbuiten is hier bergen werk voor verzet. Met steeds meer partners, experts en mooie vraagstukken uit het werkveld, staat er nu een prachtig stageprogramma. Mét een concrete startdatum. Na ruim vijftig sollicitaties en tientallen gesprekken zijn er nu ongeveer tien studenten geselecteerd die het volgende semester bij Futures Lab zullen starten.

Binnen dit programma ontwikkelen we kennis over virtual humans, generative AI en Extended Reality (VR/AR/MR). Deze kennis wordt toegepast binnen zorg, onderwijs en media. Hier zit ontzettend veel potentie in, werd direct merkbaar. Onder andere door de mooie participaties die al tot stand gekomen zijn. Ik denk dat elke betrokken partij er veel aan heeft. En dat we met deze samenwerkingen echt impact maken op de maatschappij.

Vervolgens kreeg je er nog een rol bij?
Klopt. Ik ben sinds kort ook projectleider van een onderzoeksproject dat na een succesvolle subsidieaanvraag nu tot stand komt. We analyseren hoe virtual humans ingezet kunnen worden in de maatschappij. Dit zorgt ook weer voor een interessante wisselwerking met Futures Lab. Enerzijds omdat ook hier onderwijsinstellingen bij betrokken zijn om onderzoek te doen. En omdat er ook weer subprojecten uit voortkomen, die interessant zijn voor Futures Lab-studenten.

Waarom past dit werk zo goed bij jou?
Zonder er ooit met onderwijs-ogen naar te hebben gekeken, heb ik de laatste vier jaar bij mijn vorige werkgever een soortgelijk initiatief gedraaid en doorontwikkeld; een leeromgeving. Die ervaring sloot dus perfect aan. En sowieso komt mijn twintig jaar ervaring in ‘digital’ natuurlijk goed van pas. Maar het helpt ook denk ik, dat ik gewoon ontzettend nieuwsgierig ben naar nieuwe technologie. En daar graag over praat. Het liefst optimistisch, met een roze bril. Om mensen te stimuleren ermee aan de slag te gaan. In dat enthousiasme schuilt mogelijk die ‘kwartiermaker’ die ze zochten. Die graag de tijd vooruit is, nieuwe dingen creëert en mensen motiveert.

Waarom is jouw functie binnen MindLabs belangrijk, denk je?
Het was tijd voor de volgende stap. Voor een concrete tool, om aan te kunnen bieden aan zowel bedrijven als studenten. Om daarmee die multidisciplinaire samenwerkingen makkelijker te faciliteren. Maar ook om wat er geleerd wordt, goed te kunnen delen. En te verduidelijken, wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de maatschappij. Doordat ik vanuit mijn rol nu Futures Lab kon opzetten, gaat dit werkelijk lukken. Het gaat iets heel moois worden. Als hybride leeromgeving, die we uiteindelijk ook graag zien transformeren naar een kennisplatform. We willen echt inzetten op het delen van verkregen kennis.

Kun je meer vertellen over projecten die binnen Futures Lab gaan lopen?
Zeker! We willen onder andere verkennen hoe onze virtuele collega MAI zowel digitaal maar ook in het fysieke pand meer de rol van ‘host’ kan aannemen. En daarbij interacties tussen virtual humans en echte mensen onderzoeken.

Ook digitale toegankelijkheid krijgt aandacht. Uit onderzoek blijkt dat 25% van onze bevolking door een beperking minder of geen toegang heeft tot digitale producten, zoals websites en apps. Een belangrijk onderwerp dus. Helemaal omdat er wet- en regelgeving aankomt, om hier meer op te toetsen. We zoeken uit hoe AI kan helpen om deze toetsing te automatiseren. En tegelijkertijd willen we bijdragen aan meer bewustwording rondom dit probleem.

Tot slot kan ik als project noemen: digitale transformatie bij midden- en kleinbedrijven in Midden-Brabant. Dit houdt in dat talentvolle studenten samen met experts verschillende mkb’ers helpen bij digitale vraagstukken. Bijvoorbeeld op vlak van data, chatbots of AI. Of voor het ontwikkelen van digitale producten. Dit alles sluit goed aan bij de ambitie van de Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant, een van de mogelijk makers van Futures Lab.

Wat vind jij het leukste aan je rol?
De mensen. Ik vind het leuk om contact te hebben met studenten. En met de professionals, zowel uit het onderwijs als uit het bedrijfsleven. Maar ook de inhoud spreekt me aan. Ik vind het te gek om in deze rol opnieuw met technologie bezig te zijn. Maar dan minder gericht op marketing en meer op de maatschappij. Het klinkt cliché, maar het oplossen van maatschappelijke problemen is toch iets waar ik blij van word en waar ik voldoening uit haal.

De werkweek is net begonnen. Waar kijk je naar uit deze week?
Night of the nerds! Dit is een bijeenkomst, gewoon overdag overigens, voor 13- tot en met 18-jarigen. Die ik in een tech talk warm mag maken voor nieuwe technologie. Een feestje, vind ik dat. Maar ook kijk ik uit naar de verdere kennismaking met de aangenomen studenten. De allereerste lichting, die na de zomer start in het Futures Lab-stageprogramma. Leuk om ze officieel te verwelkomen en te beseffen dat we écht gaan beginnen. Ik kan niet wachten om met alle betrokkenen de eerste cases te creëren en uitkomsten te delen.