In gesprek met.. Wim van der Maas, over Smart Education Lab

13 september 2022

Zeg je ‘MindLabs’, dan zeg je ‘projecten’. Want experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zit in ons DNA. Er lopen altijd verschillende projecten. Maar hoe divers ook, één ding hebben ze met elkaar gemeen: wij zijn er stuk voor stuk ontzettend trots op. In deze editie van ‘In gesprek met…’ vragen we Wim van der Maas, programmamanager MindLabs van ROC Tilburg, het hemd van het lijf over het nieuwe Smart Education Lab. Wim, jij bent dé persoon die ons alles kan vertellen over het Smart Education Lab.

Brand los: wat houdt Smart Education Lab precies in?
Om alle activiteiten binnen MindLabs te ordenen, zijn er clusters opgezet. Deze noemen we SmartLabs; Smart Education Lab is er 1 van. Het Smart Education Lab wordt de plek waar MindLabs partners gaan ontwikkelen, testen en experimenteren met het toepassen van interactieve technologieën als werkvorm voor trainingen en opleidingen. En waar hun plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden door studenten en externe partijen. Die AI-kopgroep bestaat al een tijdje onder de naam KIT: Kopgroep Interactieve Technologie van ROC Tilburg. De experimenterende docenten dragen dit over op hun studenten via het bijbehorende Practoraat (PIT). In het Smart Education Lab komen straks beide groepen en overige geïnteresseerden binnen MindLabs samen.

En waarom hoort Smart Education Lab echt bij MindLabs?
ROC Tilburg is mede-oprichter van het ecosysteem. We gebruiken de MindLabs-thematiek voornamelijk om ons mbo-onderwijs te vernieuwen. Dat zie je terug in Smart Education Lab. En met Smart Education Lab activeren we letterlijk het ecosysteem. We bieden de partners de gelegenheid om samenwerkingen te verkennen. Al dan niet als losstaand project. Smart Education Lab maakt het mogelijk om nieuwe coalities te vormen.

Wat voor concrete uitkomsten gaat het project idealiter opleveren?
Waar KIT en PIT echt een versterking zijn van ons eigen onderwijs, biedt Smart Education Lab een expertisecentrum voor de hele regio. We geven nu bijvoorbeeld al workshops en organiseren inspiratiebijeenkomsten over interactieve technologie. Het aanbod gaan we uitbreiden zodra we in het nieuwe gebouw zitten.

Welke MindLabs-partners zijn bij Smart Education Lab betrokken?
Vanzelfsprekend ROC Tilburg. Maar ook de andere kennisinstellingen, zoals Tilburg University, BUas en Fontys, kunnen deelnemen in de activiteiten van Smart Education Lab. Eigenlijk iederéén in het nieuwe pand. Hoe we Smart Education Lab fysiek gaan inrichten, staat nog niet vast. Maar wat we wel al weten: het moet een inspirerende en prikkelende samenwerking in de nieuwbouw worden.

Wat is precies je rol binnen Smart Education Lab? Waar houd je je vooral mee bezig?
Iedere bij MindLabs betrokken kennisinstelling heeft een programmamanager in dienst. Ik ben programmamanager MindLabs voor ROC Tilburg, waarbij ik voor verbinding tussen de beide partijen moet zorgen. Afgelopen jaren heb ik veel gedaan voor MindLabs als vereniging, nu ligt mijn focus meer op ROC Tilburg. Door bijvoorbeeld meer zichtbaarheid te geven aan KIT. Zo ben ik ook aan Smart Education Lab verbonden; als kwartiermaker. Wanneer er een nieuw MindLabs-project wordt uitgerold, ben ik de aanjager ervan.

Wat is zo leuk aan je rol?
Het verbinden van verschillende organisaties. Dit deed ik ook al voordat ik programmamanager werd. Het verschil én de overeenkomsten tussen de belangen van de onderwijswereld en het bedrijfsleven vind ik interessant. En bedrijven opzoeken en kijken hoe je ze met een ROC kunt verbinden, is mooi om te doen. Je kunt het zien als het samenbrengen van 2 verschillende werelden. En ik ga graag op zoek naar het gedeelde belang!

Smart Education Lab is net van start gegaan. Zijn er al hoogtepunten die jullie hebben meegemaakt en kunnen delen?
In retrospectief wel. Eind juni ontving PIT een aantal organisaties. Tijdens die samenkomst deelden we mogelijkheden van technologieën als VR, AR, interactieve video’s en gamification in het onderwijs. En bespraken we hoe binnen het ecosysteem van MindLabs samengewerkt wordt om maatschappelijke uitdagingen met de inzet van deze nieuwe technologieën op te lossen. Na afloop zag je direct dat er lijntjes werden gelegd tussen de verschillende partijen. Die lijntjes kunnen uiteindelijk concreet gebruikt worden in Smart Education Lab. Zonder dat dit op voorhand zo bedacht is, was de bijeenkomst de onofficiële aftrap van het Smart Education Lab een mooie happening.

Hoe verwacht je dat de komende tijd eruit gaat zien?
Met de opening van de nieuwbouw én het nieuwe schooljaar in zicht, is het nu even tijd om te genieten van vakantie. Na die periode van rust kunnen we weer verder bouwen aan zowel PIT, KIT als Smart Education Lab.

Daarmee ronden we af. Is het nu eerst tijd voor koffie? Of staat er nog iets anders op de planning?
Koffie gaat er altijd in! En ik heb vanmiddag een afspraak met Fontys Zorg. Samen gaan we kijken of er in de markt behoefte is aan een niveau 5-zorgopleiding. Hier zie je wederom mijn rol als verbinder duidelijk terug.