IVY Works en Diamant-groep werken samen aan inclusieve arbeidsmarkt

08 december 2022

Een inclusieve arbeidsmarkt als de ideale situatie zien, is niet baanbrekend. Er echt actief werk van maken, is dat wel. En het mag gezegd worden: maar weinig partijen werken zó hard om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden als IVY Works en de Diamant-groep. Het datagedreven talentmanagementbureau en het ontwikkelen leerbedrijf trekken inmiddels alweer een jaar samen op in een innovatieve pilot. Een pilot met game-based assessments en VR-bedrijfsrondleidingen voor jongeren en statushouders, om precies te zijn. De resultaten worden nog door Fontys onderzocht. “We richten de trajecten nu beter, efficiënter en effectiever in. Daar zijn we van overtuigd. De uitkomsten van het ervaringsonderzoek gaan het zeker weten bevestigen”, aldus Diamant-groep teammanager Stan van Gestel.

Het samenwerkingsverband tussen de partijen is sinds de zomer van 2021 operationeel. De datagedreven aanpak van IVY Works werd tot nu toe al tientallen keren bij de Diamant-groep ingezet. “Omdat onderzoekers van Fontys de werkwijze en de resultaten momenteel onder de loep nemen, namen we assessments bij de onderzoeksgroep af. Maar ook daarbuiten hebben we deze werkwijze al vaker toegepast. Omdat we in deze pilot geloven en dus verdere ervaringen met game-based assessments op willen doen”, aldus Van Gestel. Hij spreekt bewust nog van een pilot; zolang de onderzoeksresultaten niet binnen zijn houdt hij naar eigen zeggen een slag om de arm. “Maar we zijn nu eigenlijk al zó overtuigd van deze manier van werken, dat we die inmiddels ook al – met succes – voor een vacature binnen onze eigen organisatie hebben ingezet.”

Samenwerking via MindLabs-netwerk
Zo’n anderhalf jaar geleden alweer nam Diamant-groep-directeur Robert Bool contact met MindLabs op. “Wij wilden mensen optimaal plaatsen, maar ons instrumentarium sloot niet voldoende op jongeren en statushouders aan. Dit terwijl we wel veel met die doelgroep te maken hebben. En dus zochten we binnen het ecosysteem naar partijen die ons konden helpen”, zo vertelt hij. MindLabs-partners Pascalle Ligtenberg (eigenaar IVY Works) en Dionne van der Straten (senior adviseur IVY Works) verzorgden met hun game-based assessments al enkele jaren objectieve inzichten voor optimaal talentmanagement binnen organisaties, en zagen kansen voor een mooie samenwerking. Zij reageerden dan ook positief op de oproep van Bool.

Ligtenberg: “Wij hebben ons bij MindLabs aangesloten omdat wij weten dat door digitalisering en robotisering het werk gaat veranderen. En omdat wij het belangrijk vinden te bekijken wat dat betekent voor de mens; een invalshoek die vaak vergeten wordt. Medewerkers meenemen in die transitie, daar ligt een belangrijk aandachtspunt naar de toekomst toe. Via een samenwerking zoals die met de Diamant-groep, geven we daar heel concreet invulling aan. En onze bestaande methode is ideaal voor de specifieke doelgroepen van de organisatie. De talenten van de kandidaten komen er echt mee tot hun recht en we bieden ze zo meer perspectief. Een prachtige kans dus.”

Assessments en VR
De game-based assessments van IVY Works geven – in welk werkveld dan ook – inzicht in allerhande vaardigheden zoals breincapaciteit, persoonlijkheid én in de interesses en drijfveren van een persoon. Aan de hand van de verschillende games kan tevens heel precies bepaald worden op welk vlak iemands specifieke kwaliteiten liggen. Van der Straten: “De doelgroep van deze pilot – jongeren en statushouders – is ideaal. Omdat die eerste groep het over het algemeen leuker vindt om games te spelen dan om vragenlijsten in te vullen. En voor statushouders is de visuele inslag een uitkomst, omdat de taal zo geen struikelblok meer is.”

Maar er is dus niet alleen het assessment. Ook de virtual reality-component moet bijdragen aan het perspectief op werk. Want zodra iemands talenten en de beroepen die daarbij passen goed in beeld zijn gebracht, brengen kandidaten virtuele bedrijfsbezoeken aan de topfavorieten. Ze maken via hun VR-bril in een x-aantal minuten kennis met bijvoorbeeld het werk van een schoonmaker, tegelzetter of verzorgende. Met het klaarleggen van de benodigde spullen. Of het opruimen na afloop van een werkdag. En er is gelegenheid voor zaken als even op een steiger plaatsnemen om te zien of hoogte echt geen probleem is. Dit alles voor een realistisch beeld van het beroep en – in het verlengde daarvan – een gedegen keuze.

Aanpassingen naar aanleiding van de ervaringen
Bij de Diamant-groep zijn de ervaringen tot nu toe meer dan goed, zo laten Bool en Van Gestel weten. “Kandidaten vinden het leuk, zo’n nieuwe manier van assessen. Ze worden er enthousiast van. En wanneer we de resultaten bespreken, zien we vaak herkenning. Personen die altijd al gedacht hadden talent voor een bepaald vakgebied te hebben, krijgen het nu ook echt zwart op wit. Of ze hóópten er geschikt voor te zijn en hebben nu de bevestiging dat het inderdaad iets voor ze is”, aldus de teammanager. Soms werkt het trouwens ook de andere kant op. “Dat kandidaten denken dat hun kracht op een bepaalde plek ligt, terwijl dat niet het geval blijkt. Vervelend. Maar ook dat is waardevolle informatie voor het verdere proces.”

Op basis van de voorlopige bevindingen is ook een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt het assessment tegenwoordig in fases ingedeeld. “We hebben hier met een wat kwetsbare doelgroep te maken. Daarom is besloten om met het makkelijkste gedeelte van de game te beginnen, de moeilijkheid op te bouwen, en het assessment stop te zetten wanneer het te lastig voor de persoon in kwestie wordt”, aldus Van der Straten. “De ervaring en het gevoel zijn belangrijk voor het processucces, want je wilt het zelfvertrouwen en de motivatie onder kandidaten zo hoog mogelijk houden. Geen van de deelnemers bij wie het assessment ‘vroegtijdig’ stopt zal dan ook merken dat dat het geval is geweest. Het is dan gewoon wat het is. En dat is helemaal oké.”

Het olievlekeffect​​​​​​​
De toekomst? Die zien de twee partijen positief in. Het Fontys-onderzoek naar de effectiviteit van de tool zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort worden afgerond. Op dat gebied verwachten ze zoals gezegd niets dan goeds, wat het predicaat ‘pilot’ mogelijk overbodig en verdere uitrol een optie maakt. Dat vertrouwen blijkt ook wel uit het aantal Diamant-groep-medewerkers dat voor de pilot wordt vrijgemaakt. Zo werden er in de afgelopen periode weer enkele nieuwe begeleiders opgeleid, bovenop de 6 personen die al sinds de start aan het project verbonden zijn.

Bool: “Daarnaast is het mooi om te zien dat IVY Works nu ook bij collega’s in het land aan de slag gaat. Het is echt een olievlek aan het worden. Dat wij als Diamant-groep te maken hebben met de wet van de remmende voorsprong, dat zij dan maar zo. Voor onze missie is de ontwikkeling goed nieuws. En dan is het prachtig om aan de wieg van zo’n succes te hebben gestaan.”

Doorontwikkeling richting andere takken van sport​​​​​​​
​​​​​​​
“Er is inderdaad steeds meer merkbare interesse in onze aanpak”, zo laat Ligtenberg weten. “Door de goede eerste ervaringen hebben we inmiddels ook al andere geïnteresseerde sociale ontwikkelbedrijven op de koffie gehad. Dat zijn geweldige ontwikkelingen. Want het stelt ons in staat nóg meer mensen naar de juiste plek in het werkveld te helpen.” De IVY Works-eigenaar kijkt daarnaast uit naar de mogelijkheden die de MindLabs-nieuwbouw binnenkort gaat bieden. “De plek leent zich perfect voor het organiseren van bijeenkomsten over een inclusieve arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Dat zien wij helemaal zitten.”

Ligtenberg blijft daarnaast op zoek naar verbinding met andere partijen, zowel met werkgevers als (toekomstige) werknemers. “Want wat we hier aan het vormen zijn, kun je in ieder vakgebied verder doorontwikkelen. Dat doen we dan het liefst in één keer goed en met zo veel mogelijk profijt voor de doelgroep. Het wiel verschillende keren uit moeten vinden, zou dan ook zonde zijn. Dat kost tijd die je voor prachtige andere plannen gebruiken kunt."