Meet the family; 1 minuutje met... Heidi van Mierlo van Mijzo

25 juni 2021

MindLabs is niet alleen een vereniging met dromen en ambities, we zijn ook een samenwerkingsverband van veel verschillende partijen. Eén grote familie, met leden en partners waarop we stuk voor stuk trots zijn. In de rubriek ‘Meet the family; 1 minuutje met…’ stelt iedereen zich om de beurt aan je voor. Heel kort, want de familie is groot. Wat doen ze met hun bedrijf en waarom doen ze wat ze doen? Dat lees je hier. In deze editie: Heidi van Mierlo, strategisch adviseur innovatie bij Mijzo.

Heidi, om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat is de core business van Mijzo?
Mijzo staat klaar voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Wij bieden zorg in de regio tussen de vier grote steden Breda, Gorinchem, Den Bosch en Tilburg. Daar waar we eerst nog 3 verschillende organisaties in Midden- en West-Brabant waren – De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring – zijn we op 1 januari 2021 gefuseerd tot Mijzo. Samen hebben we meer kennis en expertise in huis om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en te zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten. 

Wat is daarbij jullie stip op de horizon?
We zijn heel recent samengegaan, dus we zijn momenteel druk bezig met het bepalen van een nieuwe strategie. Maar wat nu al vaststaat: we staan voor een grote maatschappelijke uitdaging. Er is sprake van een dubbele vergrijzing en er zijn te weinig zorgverleners om in de nabije toekomst de zorg op dezelfde manier te kunnen blijven leveren. Wij willen ouderen in onze regio ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit doen we met toonaangevende zorg en ondersteuning vanuit onze verschillende expertises. Om de stip op de horizon te bereiken zullen we dingen anders moeten aanpakken en organiseren. Het is dan ook aan ons om iedereen goed aan te haken (en aangehaakt te houden) tijdens deze transformatie.

Uit ambitie? Idealisme? Of passie?
Waarschijnlijk alle drie, maar voor mij persoonlijk is dit vanuit passie. Wat ik doe voelt niet als werk. Het zit in mij om bezig te zijn met nieuwe concepten, anders te kijken en groter te denken. Dat ik dat doe binnen de sector zorg is het stukje idealisme. Ik geloof dat het verzamelen van goede, bruikbare data en slimme algoritmes ons steeds meer gaat ondersteunen in de zorg die we verlenen. We zien dat nu al bij het stellen van bepaalde diagnoses, maar hopelijk gaat het ook uitkomst bieden bij de genezing van bepaalde ziektes. 

Uiteraard moeten we met elkaar het gesprek voeren over veilige infrastructuren en welke data je met wie wilt delen. En dan zijn er natuurlijk nog de ethische aspecten. We moeten technologie inzetten om zaken efficiënter in te richten en zo voldoende handen vrij te maken voor dat wat technologie niet over kan nemen: liefdevolle, professionele zorg en er echt zijn voor de cliënt.

We hebben in de ouderenzorg een grote opdracht te vervullen. Daarom zoeken we op allerlei manieren de samenwerking op; we kunnen dit niet zonder elkaar. Belangrijk daarbij is de innovatieafdeling binnen onze organisatie. Deze afdeling opereert in de breedste zin van het woord. We ontwikkelen en implementeren sociale en technologische innovaties. En we experimenteren met robots, AI en serious gaming, omdat we willen leren hoe deze technologieën toegepast kunnen worden binnen de zorg. Bovendien vinden we het belangrijk om leveranciers en ontwikkelaars te helpen bij de doorontwikkeling. Want we weten: als we kwalitatief goede zorg willen blijven bieden, dan moet er snel iets veranderen. 

Op welke manier zijn jullie aan MindLabs verbonden?
Wij zijn recent een partnerschap met MindLabs aangegaan. Daarmee committeren we ons aan een aantal mooie projecten. We willen graag meedenken over hoe we welke data willen of kunnen delen en interpreteren. In ruil daarvoor hopen we op verbinding en verbanden met de andere partners uit het eco-systeem. Daar zijn we ontzettend benieuwd naar! We kunnen niet wachten.

En hoe lang zijn jullie inmiddels al in de familie?
Sinds eind april, al kennen we elkaar al wat langer. Vanwege de fusie heeft het iets langer geduurd, zodat alle betrokkenen elkaar konden leren kennen. We gaan met veel enthousiasme dit avontuur met MindLabs en de andere partners aan.

Wat is bij die samenwerking wat jou betreft de heilige graal?
Als het gaat over zorg en onze expertises dan weten we heel veel, maar we hebben de wijsheid niet in pacht. Daarom willen we juist andere partijen met een frisse blik naar onze dienstverlening en sector laten kijken om tot nieuwe inzichten te komen. Samenwerking is wat ons betreft essentieel om het ingewikkelde vraagstuk dat op tafel ligt op te lossen.

En wat brengt het jullie in de tussentijd?
De mogelijkheid om te ontdekken, leren, onderzoeken en ontmoeten. Ons uiteindelijke doel bereiken kost tijd en helaas dringt de tijd. We moeten het nú gaan doen! Deze samenwerking helpt daarbij.