Meet the family; 1 minuutje met... Igor Mayer

13 januari 2022

MindLabs is niet alleen een vereniging met dromen en ambities, we zijn ook een samenwerkingsverband van veel verschillende partijen. Eén grote familie, met leden en partners waarop we stuk voor stuk trots zijn. In de rubriek ‘Meet the family; 1 minuutje met…’ stelt iedereen zich om de beurt aan je voor. Heel kort, want de familie is groot. Wat doen ze met hun organisatie en waarom doen ze wat ze doen? Dat lees je hier. In deze editie: Igor Mayer, lector bij Breda University of Applied Sciences (BUas).

Igor, om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat is de kern van BUas?
BUas is een middelgrote en gespecialiseerde hogeschool op zowel bachelor- als masterniveau, waarbij kennisontwikkeling centraal staat. Dat realiseren we door middel van onderzoek, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht, binnen 9 thema’s: Toerisme, Leisure & Events, Hotel Management, Facility Management, Ruimtelijke Omgeving, Logistiek, Media, Games, en sinds kort ook Data & AI. Mijn onderzoek richt zich op Serious Games en Digital Realities.

Wat is daarbij jullie stip op de horizon?
Binnen de thema’s delen we kennis en expertises met elkaar, zodat we verschillende onderwijs- en onderzoeksprogramma’s op kunnen zetten binnen BUas. Hiermee bereiden we onze studenten steeds beter voor op de arbeidsmarkt. Eén van de motto’s van de game-academie van BUas is dan ook: ‘Better the best’. Studenten afleveren die op óf voorbij de industriestandaard zijn is onze ambitie. Zo zijn studenten aantrekkelijk voor de grote spelers in de game-industrie, en kunnen zij meteen een belangrijke bijdrage leveren.

Uit ambitie? Idealisme? Of passie?
Vooral uit oprechte interesse voor het vakgebied. Ik heb een passie voor serious games en de ontwikkeling daarvan. Dat wil ik overdragen aan de volgende generatie, om ze zo klaar te stomen voor de toekomst. En dat lukt, want vanuit de industrie is veel vraag naar onze studenten. Ik ben dan ook best trots dat ik als docent aan de wieg van hun innovatieve carrière heb mogen staan.

Op welke manier zijn jullie aan MindLabs verbonden?
We zijn partner van MindLabs. Dat betekent dat we meedenken over de strategische koers, bijvoorbeeld voor de algemene programmering of de programmering tijdens events. Daarnaast zetten we nieuwe onderzoeksprojecten op. Zo komen we makkelijker tot grotere samenwerkingsverbanden waarbij we onze kennis combineren. En die kennisopbouw is goed voor alle partners binnen het ecosysteem.

En hoe lang zijn jullie inmiddels al in de familie?
Hoewel we al eerder van het bestaan van MindLabs wisten, zijn we pas sinds 1 jaar lid van de familie. Dit omdat we eerst onderzocht hebben of het ecosysteem bij BUas paste. En dat was inderdaad het geval.

Wat is bij die samenwerking wat jou betreft de heilige graal?
Samen daadwerkelijk verder komen. Want als je het in je eentje sneller en beter kan, moet je dat vooral doen. Maar MindLabs biedt binnen het ecosysteem ruimte voor creativiteit en vrijheid. Zo kunnen partners elkaar op een effectieve en efficiënte manier versterken.

En wat brengt het je in de tussentijd?
Een relatienetwerk waarin het makkelijk en leuk schakelen is. Zo leren we andere partners van MindLabs steeds beter kennen en vertrouwen. En dat resulteert uiteindelijk in kennisuitwisseling, mooie samenwerkingen en interessante onderzoeken. Op professioneel én wetenschappelijk gebied.