MindLabs in de race voor EU-subsidie zorgdataproject

07 april 2021

MindLabs krijgt mogelijk EU-subsidie voor een groot health-onderzoeksproject naar zorgdata. Want hoe verzamel je dergelijke informatie binnen zorginstellingen veilig en AVG-proof? Hoe zorg je dat je optimale data blootlegt? Welke patronen en trends zijn ermee te ontdekken? En hoe kan je zorggebruikers en -personeel met die data ondersteunen? Op 1 april hebben programmamanagers Wim van der Maas en Petra van Dijk samen met een aantal andere partijen de aanvraag ingediend. Uitsluitsel zal naar verwachting pas in mei volgen. Toch zijn ze nu al positief. “We hebben het gevoel dat het gaat lukken.”

Het balletje ging rollen door gesprekken met MindLabs-partners Thebe en De Wever. De medicijndispenser Medido kwam ter sprake; een apparaatje voor thuiswonenden dat registreert hoeveel tijd er verstrijkt tussen het moment dat de cliënt een medicijnmelding krijgt en het moment dat de medicatie daadwerkelijk uit de dispenser wordt gehaald. Wim vertelt: “Thebe en De Wever gaven aan iets met die data te willen doen. Want dan kun je zien of mensen opeens langer wachten met het innemen van hun medicijnen. Of het vergeten. Met de juiste gegevens wordt het dus mogelijk om vervroegd in te springen, nog voordat het écht fout gaat.” Via MindLabs wordt daar momenteel dan ook volop onderzoek naar gedaan. Petra vult aan: “Medido is slechts één databron. We zijn bijvoorbeeld ook benieuwd naar data die patiëntendossiers op kunnen leveren. Via de subsidie willen we het een stuk breder aanpakken.”

Patronen ontdekken aan de hand van data
De eerste onderzoeksronde naar de mogelijkheden met de Medido is inmiddels achter de rug. Een groep studenten van de Fontys-minor applied data science onderzocht data van 300 dispensers over een korte periode. Wim: “Daar zijn al trends uit op te maken. Uitschieters, bijvoorbeeld.” En dus is de vervolgstap ingezet. “Er zijn nu twee andere studentengroepen van Fontys bezig om een brug te slaan naar het zorgpersoneel. Want we zijn niet alleen geïnteresseerd in de data. We onderzoeken ook hoe een medewerker van Thebe of De Wever de data gepresenteerd moet krijgen, zodat die er ook echt wat mee kan bij de zorg voor een cliënt. Dan pas kan de zorg er immers op worden aangepast; beter op maat gemaakt worden en met mogelijkheden om eerder in te grijpen. Door dit soort signalen automatisch via een app binnen te krijgen, bijvoorbeeld.”

Voor het Health-project gaat MindLabs echter nog een stap verder, zo vertelt Petra. “Naast Thebe en De Wever hebben we nóg vijf partijen om ons heen verzameld die interesse in zorgdata hebben. Zorginstellingen Mijzo, Tante Louise en Groenhuysen, Sara Robotics (zet robots in in verpleegsituaties) en Medido-leverancier Vitavanti. En we betrekken er natuurlijk ook juristen uit onze kennisinstellingen bij. Het is pionieren wat we doen; heel veel data bij elkaar brengen en op basis daarvan proberen de zorg te verbeteren. Maar als we dit goed doen, en we mogen die data blijvend ontvangen, dan krijg je een soort continue bron. Dan kunnen technologiebedrijven hun applicaties erop laten draaien.” De twee programmamanagers hopen vooral dat de zorgpartijen hierdoor veel nieuwe kennis opdoen. “Over hoe je de data mag gebruiken, hoe je data digitaal transporteert en welke inhoudelijk zinvolle patronen eruit af te leiden zijn, bijvoorbeeld. Hoe meer en hoe kwalitatiever de data, hoe beter en vernieuwender de oplossingen kunnen zijn. Daarom zijn we zo blij met al onze partners in dit project.”

Klein beginnen, langzaam uitbouwen
Krijgt MindLabs de subsidie toegewezen, dan gaat het Brabant Connected Health-project twee jaar in beslag nemen. “We verwachten dat er nog veel meer partijen aan gaan haken, maar we willen nu eerst met een overzichtelijke groep beginnen. Bij EU-subsidies komt immers best wel wat kijken.” Ook zonder de subsidie gaat het project er overigens komen, zo stelt Wim. “Dan moeten we alleen een andere vorm van financiering vinden. Dat de ontwikkelingen samenvielen met de subsidiemogelijkheid, dat klopte gewoon heel goed qua timing. Maar het project hangt er echt niet vanaf.”

En totdat er uitsluitsel is, zitten Petra en Wim allesbehalve stil, zo blijkt. Wim: “We zijn een Brabant-breed netwerk aan het opbouwen om kennis te delen over AI en toepassingen ervan in de zorg. In Brabant bestonden al 2 netwerkorganisaties voor zorg en technologie; Care Innovation Center (CIC) in West-Brabant en Coöperatie Slimmer Leven in Zuidoost-Brabant. Daar zijn allerlei zorgorganisaties en bedrijven bij aangesloten. Door met hen samen te werken vanuit Midden-Brabant, groeien we naar Brabantse dekking toe.” Deze samenwerking krijgt dit jaar vervolg onder de voorlopige werknaam ‘Health Innovation Brabant’. “We hebben vorig jaar mei al samen een seminar georganiseerd over de kansen van AI in de zorg, waarbij we onze gezamenlijke netwerken hadden uitgenodigd en allerlei kennis naar buiten brachten. Dat was een mooie eerste activiteit. En in juni van dit jaar staat er een volgende gezamenlijke webinar gepland over data delen in de zorg.