Project in the spotlights: Observing Team Dynamics (ODYN) - Coordination Dynamics

11 oktober 2022

Zowel links als rechts in het Deprez-gebouw zijn studenten van Tilburg University in de weer. Om hun nekken hangen kastjes en om hun polsen dragen ze sensoren. De apparaten meten zowel het stemvolume als de hartslag van de deelnemers. Ze participeren in de workshop ‘Observing team coordination dynamics’ onder leiding van assistent-professor Travis J. Wiltshire. De bijeenkomst is de afsluiting van zijn onderzoek ‘Observing Team Dynamics and Communication using Sensor-Based Social Analytics’ (ODYN) binnen het MindLabs-project ‘Coordination Dynamics’.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat uit teamwerkanalyses verbeteringen voortvloeien die voor een sterkere samenwerking zorgen. Maar die evaluaties zijn vaak inefficiënt. Het handmatig analyseren van video’s bijvoorbeeld. Of het afnemen van interviews. Kan technologie ons helpen om samenwerking binnen teams te verbeteren? Om een antwoord op deze vraag te geven, is de uit Amerika afkomstige cognitief wetenschapper Wiltshire 2 jaar geleden met het Coordination Dynamics-project gestart.

Effectief teamwerk wordt steeds crucialer
Een goede samenwerking; het is de basis van succes. Zeker nu technologische innovatie steeds meer terrein wint. “Je ziet in veel sociaaltechnische domeinen zoals het bedrijfsleven, de lucht- en ruimtevaart, de gezondheidszorg en de wetenschap dat die technologische vooruitgang ook meer focus op teamwork vereist”, licht Wiltshire toe. “Technologie staat vaak gelijk aan complexere werkzaamheden. En die complexiteit kan vergemakkelijkt worden door betere communicatie binnen teams.” In zijn onderzoek legt Wiltshire die informatie-uitwisseling onder een vergrootglas. “Om teamprocessen te begrijpen, is het essentieel de dynamiek ervan te onderzoeken.”

Volgens het onderzoek bestaat een team uit 2 of meer personen, die aan een gemeenschappelijk doel werken. In Wiltshire’s onderzoek gaat hij ervan uit dat een team altijd uit individuele, op elkaar inspelende componenten bestaat. Door interactie tussen de teamleden, kan een team zich aanpassen aan de complexiteit in hun omgeving. Kort gezegd: een team is een dynamisch systeem. “Door teams als complexe dynamische systemen te beschouwen, kunnen we de veranderingen in teamprocessen begrijpen die zich tijdens een teamtaak ontwikkelen.” Deze manier van een team benaderen, is vernieuwend. Wiltshire: “Terwijl het onderzoek naar teams zich over verschillende decennia uitstrekt, is slechts een klein percentage van dat werk gericht op deze theorie.”

Het onderzoek zelf
Dynamiek onderling verandert continu tijdens de uitvoering van een taak. Als een voorheen stil teamlid een nieuw punt inbrengt bijvoorbeeld. Of wanneer er zijdelings wat discussies ontstaan als de deelnemers hun taak hebben voltooid. In zijn casestudy vraagt Wiltshire de deelnemers een gezamenlijke taak te voltooien. De veranderingen qua dynamiek worden gemeten door sociometrische badges; speciale sensoren. Wiltshire: “Draagbare technologie maakt het mogelijk om onopvallend en betrouwbaar gegevens van meerdere personen te verzamelen.”

De verkregen gegevens zetten Wiltshire en zijn team van onderzoekers vervolgens om in visualisaties. “Zo beelden we eigenlijk de belangrijke relaties uit tussen teamcoördinatie, functioneren en prestaties, wat mogelijke nieuwe richtingen voor toekomstig onderzoek oplevert. Die visualisaties zijn een snelle weergave van het verloop van een samenwerking. Efficiënter dan de methodes die nu nog gebruikt worden.”

Pakket om proces te vergemakkelijken  
“Wij denken dat deze methode veelbelovend is”, besluit Wiltshire zijn verhaal. “Het heeft potentieel voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de prestaties en het welzijn van teams in veel van de huidige complexe sociotechnische werkdomeinen.” Maar voordat het zo ver is, moet er meer onderzoek gedaan worden. Het onderzoek ODYN legt een basis door het ontwikkelen van waardevolle methodes en visualisaties die gebruikt kunnen worden in toekomstig onderzoek naar het functioneren van teams.

Om deze toekomstige onderzoeken te vereenvoudigen, heeft de onderzoeksgroep van Wiltshire een Python-pakket ontwikkeld, genaamd multiSyncPy. Python is een open source programmeertaal: het gebruik ervan is gratis en de code is voor iedereen volledig in te zien. 

Meer weten over het werk van Wiltshire? Op zijn website lees je meer over zijn onderzoeken.


Kernleden van het project: Travis J. Wiltshire, Dan Hudson, Martin Atzmueller, Stijn Wever, Philia Lijdsman.
Student assistenten van het project: Bo Ngoc Doan, Max Belitsky, Vivienne Kraeter, Udesh Habaraduwa Kandambige, Andrei-Valentin Lixandru. 

Bekijk "Wiltshire_ODYN_Workshop_2022.pptx" via: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:abd8453b-0419-459d-a379-0a66e90a33d

Dit project maakt deel uit van NWO KIEM ICT ODYN (project nummer ENPPS.KIEM.019.016) en wordt (deels) gefinancierd door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).