NIEUWS

Terugblikken en vooruitkijken met directeur Petra van Dijk

22 December 2023

'De springplank staat klaar: volgend jaar kunnen we écht los’

Het was een dynamisch jaar voor MindLabs, en daarmee ook voor directeur Petra van Dijk. Niet alleen vanwege de verhuizing en opening van het kersverse pand, haar officiële benoeming en de groei van het kernteam. Ook schoven interessante nieuwe partners aan, werden er voorbereidingen voor een nieuwe RegioDeal getroffen en kreeg ze met grootse ontwikkelingen als Midjourney en ChatGPT van doen. Terugkijkend is ze tevreden over 2023. “Door allerlei voorbereidingen kunnen we ons volgend jaar helemaal op de inhoud storten. Ik kan bijna niet wachten!”

Ongeveer een jaar geleden werd Van Dijk – na verscheidene maanden als interim-directeur – officieel als directeur benoemd. Waren er specifieke doelen voor 2023? “Het nieuwe pand met een goed feest openen en een herijking van de ambitie met het bestuur vanwege nieuwe uitdagingen. Dat is gelukt; we hebben inmiddels een geweldig gebouw tot onze beschikking, en ik werk met een bestuur dat achter een gezamenlijke ambitie voor de komende jaren staat.” Daarnaast wilde ze het podium voor kennisdeling voor en door partners van de grond krijgen. “Gaat ook lukken”. En met de start van de nieuwe RegioDeal zijn we een heel eind op weg.

Terugblikken
Van Dijk is al zo’n vier jaar in verschillende rollen aan MindLabs verbonden. “Maar met de ingebruikname van ons gebouw zie ik nu veel gemakkelijker ontmoetingen en initiatieven tot stand komen. We zijn nu héél duidelijk aanwezig. Wij en onze partners hebben dit jaar honderden mensen uit de stad en provincie ontvangen. We kunnen nu beter laten zien wat we doen en hoe we samenwerken. Opvallende momenten waren bijvoorbeeld College Tour waar Twan Huys in gesprek ging met een zaal vol studenten van Fontys Journalistiek, of het Weekend van de Wetenschap waar Tilburg University en Fontys ICT kinderen betrokken bij ChatGPT en demo’s met robots, VR en serious gaming. Of de interactie met technologie die ik bijna dagelijks zie gebeuren in de experimenteerruimtes van ROC Tilburg. Maar we lopen met rondleidingen ook altijd graag even binnen bij de bedrijfspartners in ons gebouw, waardoor voor bezoekers de korte lijnen tussen kennisinstellingen en bedrijven voelbaar zijn."

Voorbereidingen op de RegioDeal
Het samenwerken met Midpoint Brabant aan de nieuwe RegioDeal Brede Welvaart nam een groot deel van haar jaar in beslag. “Het Rijk heeft € 12,5 miljoen toegekend aan acht innovatieprojecten van allerlei initiatiefnemers. Het gaat om leefbaarheid en welzijn, duurzaamheid en het aanjagen van innovatie met de mens centraal. In ons project gaan onderzoekers zich specifiek met de inzet van virtuele mensen bezighouden. Met onze eigen avatar MAI als prototype, zullen we de komende jaren dan ook van alles ontwikkelen, implementeren en evalueren. We willen weten hoe we met deze vorm van technologie op een goede manier kunnen bijdragen aan vraagstukken in educatie, zorg en media. Daarnaast gaan we samen met Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Citymarketing bepalen hoe we één effectief ecosysteem in de Spoorzone gaan vormen. Zodat we dit innovatiegebied goed op de kaart zetten en het als een magneet voor talent en nieuwe economie kunnen laten werken. Dus ook dat wordt interessant.”

Aangescherpte missie
Van Dijk en haar team hebben de afgelopen tijd ook aan de interne organisatie van MindLabs gewerkt, zo geeft ze aan. “Achter de schermen hebben we ons team en ons kennisaanbod verbreed. Want we kregen veel vragen over wat generative AI nu eigenlijk is, over wat je ermee kunt en over de betrouwbaarheid ervan. Dit onderwerp kwam dit jaar, met de lancering van ChatGPT, voor veel mensen ineens heel dichtbij.” Gezien alle recente ontwikkelingen en het maatschappelijke debat rondom AI werd de missie door het bestuur verbreed. MindLabs richt zich de komende jaren op onderzoek en ontwikkeling van technologie die menselijke mogelijkheden versterkt én op een goede inbedding in de samenleving. We willen er volgend jaar aan werken dat medewerkers van onze partnerorganisaties toegang krijgen tot basiskennis en zelf gaan meedenken over goede toepassingen in hun werkomgeving. We willen zorgen dat er goede afwegingen worden gemaakt over wat bij de waarden in onze samenleving past.”

Van Dijk vervolgt: “We hebben in onze vereniging toegang tot ethici, rechtsgeleerden, technologie-experts en we bevinden ons letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Wij kunnen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, mensenrechtenorganisaties en eindgebruikers bij elkaar brengen en vraagstukken voorleggen. En met onze experts kunnen we acteren op dat wat we hieruit leren. Zo kunnen we écht van maatschappelijke betekenis zijn.”

Werk achter de schermen
Alle plannen voor volgend jaar zouden overigens niet mogelijk zijn zonder de uitbreiding van het team, zo geeft de directeur aan. “Ik ben ontzettend blij met de groei van ons kernteam van 2 naar 4 fte’s. Niemand is overigens in dienst bij MindLabs; iedereen wordt door partners uit ons netwerk beschikbaar gesteld. Mede door de creatieve en kundige nieuwe collega’s, kunnen wij ons volgend jaar met meer energie op onze corebusiness richten.”

“Deze verandering in het MindLabs-team betekent dat er meer tijd is voor het bij elkaar brengen van vraagstukken en kennis en kunde”, zo legt Van Dijk uit. “We hebben geleerd  dat de ambities van partners echt goed bij elkaar moeten passen. En er moet bij alle partners serieuze bereidheid zijn om in het oplossen van vraagstukken en innovatieve oplossingen te investeren.”

Uit de achtbaan schieten
Tijdens het afscheidsinterview met Van Dijks voorganger, Loet Visschers, begin 2022, sprak de oud-directeur een duidelijke verwachting uit. “Ik was graag nog echt uit de achtbaan geschoten, maar dat gaat waarschijnlijk gebeuren onder de vleugels van de nieuwe directeur.” Of die achtbaan inmiddels vertrokken is? Van Dijk reageert: “We zijn tot nu toe vooral bezig geweest met het intrekken in het nieuwe gebouw en het treffen van voorbereidingen, zodat alles achter de schermen klopt. De afgelopen tijd werkten we dus aan de springplank. De daadwerkelijke sprong, die volgt komend jaar.”