Masterminds - VR & AR in onderhoud

Heteffectief en efficiënt trainen van de volgende generatie werknemers in de maakindustrie is een steeds belangrijkere taak voor bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Er is een grote behoefte aan succesvolle trainingsmethoden, maar tegelijkertijd is er veel onbekend over welke trainingsmethoden het meest effectief zijn.

Partners

  • Actemium
  • Marel
  • CASTLAB

Veel (bedrijfs)opleidingen vinden nog steeds plaats in klaslokalen, waarbij medewerkers worden getraind zoals gebruikelijk is op middelbare scholen, vakscholen, hogescholen en universiteiten. Nieuwe technologieën, zoals virtual reality, zorgen voor innovatieve nieuwe manieren om personeel op te leiden. Over de effectiviteit van VR-opleidingen is echter veel onbekend.  

In dit project willen we de effectiviteit van virtual reality trainingen en het gebruik van augmented reality bij engineering en onderhoudstaken onderzoeken. Welke factoren kunnen de leerresultaten beïnvloeden? Is de wijze van toepassing, de diversiteit van de training, het trainingsschema en de trainingsfrequentie, of de betrokkenheid van de lerende van belang? De impact van deze factoren op leren, retentie, overdracht en reproductie van leren kan worden geëvalueerd voor verschillende beginniveaus van expertise, d.w.z. onervaren en ervaren personeel en studenten. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Ga voor meer informatie naar www.ebwb.nl of www.midpointbrabant.nl.