Agenda

08 MAY 2024
09.30 - 13.00u
WORKSHOP

CIIIC Consortium

Workshop

Mede namens het ClickNL Groeifonds subsidieprogramma CIIIC nodigen we je uit om deel te nemen aan het gelijknamige consortium op 8 mei bij MindLabs.

08 MAY 2024
09.30 - 17.00u
WORKSHOP

Immersieve Experiences (IX) spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Denk aan virtual reality, 360 graden beeld/video, augmented reality, chatbots, interacterende animatie en games. Wereldwijd wordt IX gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren. Het programma CIIIC kijkt daarom onder andere naar toepassingen ervan in cultuur, gaming, media en entertainment, evenementen, maakindustrie, gebouwde omgeving en overheidsdiensten. Mede namens het ClickNL Groeifonds subsidieprogramma CIIIC nodigen we je uit om deel te nemen aan het gelijknamige consortium op 8 mei bij MindLabs.

Vanaf 9:30 uur begint het programma waarin ClickNL het proces rondom het CIIIC fonds zal toelichten. Dit is jouw kans om meer inzicht te krijgen in dit subsidieprogramma en hoe het projecten kan ondersteunen. Daarnaast zullen we tijdens parallelsessies nadenken over de toekomst. Welke maatschappelijke uitdagingen staan ​​ons te wachten en hoe kunnen we deze aanpakken met behulp van IX-oplossingen? Een unieke gelegenheid om je stem te laten horen en mee te denken over de focus van de aankomende subsidiecalls.

Het programma eindigt om 13:00 uur, waarna je de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan de netwerklunch.

Programma
09:30 - 10:00 Inloop en koffie
10:00 - 10:30 Introductie CIIIC
10:30 - 11:00 Introductie deelnemers
11:00 - 12:40 Parellelsessies:
Parallelsessie 1: Wat is de IX-kloof om mensen sneller en efficiënter te trainen en op te leiden?
Parallelsessie 2: Wat is de IX-kloof om een efficiëntere ontwikkeling van IX te bereiken?
Parallelsessie 3: Welke IX-gaten moeten worden gedicht voor bredere toepassing in sectoren?
Parallelsessie 4: Wat zijn de positieve en negatieve effecten van IX?

We behandelen vragen als:
Wat is de maatschappelijke behoefte en wat kan IX bijdragen?
Welke IX-technieken kunnen bijdragen aan deze behoefte?
De grote vraag: Welke IX-problemen moeten worden opgelost om het IX-gat te vullen?
Welke problemen zijn afhankelijk van elkaar?
Welke onderzoeksvragen doen zich voor om de problemen op te lossen en de IX-kloof te overbruggen?"

12:40 - 13:00 Volgende stappen en afsluiting
13:00 - 14:30 Netwerklunch

Wil jij je aanmelden voor het consortium? Dat kan via deze link