NIEUWS

Business developer Bob van Leeuwen

14 May 2024 Aan het woord

Zeg je ‘MindLabs’, dan zeg je ‘projecten’. Want experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zit in ons DNA. Er lopen altijd verschillende projecten. Hoe divers ook, een ding hebben ze met elkaar gemeen; wij zijn er stuk voor stuk ontzettend trots op. In de rubriek ‘Aan het woord’ vragen we steeds een van onze teamleden het hemd van het lijf. Met vragen over onze pareltjes en de werkzaamheden die ermee gemoeid zijn. In deze editie: Bob van Leeuwen, over zijn werk als business developer. Met zijn werkzaamheden voor MindLabs brengt hij onder meer nieuwe samenwerkingen en daarmee nieuwe projecten tot stand.

Bob, jij bent sinds 2023 één dag per week voor MindLabs werkzaam. Wat doe jij eigenlijk precies als business developer van het ecosysteem?

Een ecosysteem functioneert alleen als de verschillende partijen binnen het netwerk samenwerken. Een business developer kijkt vanuit de bedrijfspartners welke behoeften er zijn en zoekt op basis daarvan de connectie met andere partijen in het netwerk. Ik zoek dus naar onderwerpen die zo veel mogelijk partijen raken. We worden sinds een jaar bijvoorbeeld overspoeld met generatieve AI-tools waar zowel onderwijs als bedrijfsleven recent of al langere tijd het effect van merken. Als business developer zoek ik naar mogelijkheden om deze verschillende branches bij elkaar te brengen. Om samen kennis te delen en te innoveren.

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?

Ik heb in het verleden van alles gedaan. De rode draad? Dat is innovatie. Ik was verantwoordelijk voor innovatie bij een financiële dienstverlener. Later coachte ik start-ups. In die periode merkte ik: het is heel leuk en dankbaar werk om beginnende bedrijven advies te geven, maar zodra ze de deur uit lopen gaan zij met het écht interessante werk aan de slag. En dus besloot ik samen met een compagnon een bedrijf in onder meer merkpositionering te beginnen. We werden op een gegeven moment benaderd om het merk MindLabs neer te zetten. Sinds dat moment zijn wij eigenlijk altijd in contact gebleven met het ecosysteem, en sprongen we bij te weinig capaciteit zo nu en dan voor wat klussen in. Sinds 2023 hebben we onze samenwerking structureler gemaakt en heb ik de rol van business developer ingevuld. Sinds vorig jaar ben ik dus officieel onderdeel van het kernteam.

Wat drijft jou in dit werk?

Ik vind het mooi om iets voor mijn eigen stad te betekenen. Dat wat je doet een impact maakt voor je omgeving. Vroeger had ik die ambitie minder; iets voor je eigen stad betekenen. Zoiets groeit naarmate je ouder wordt, denk ik. Tilburg heeft een heel sterk sociaal karakter. Als we dat kunnen verbinden met de technologische vooruitgang die we ter beschikking hebben, kunnen we hier impactvol innoveren. Dat het onze regio ook helpt om een stap in de toekomst te zetten is daar een mooi bijproduct van. Via mijn werk voor MindLabs kan ik dus bijdragen op maatschappelijk vlak.

In bredere zin vind ik dit werk inhoudelijk overigens ook gewoon ontzettend interessant. Ik houd van verandering en de vereniging is zeer dynamisch. Technologische innovatie heeft zichtbare impact op ons leven. Je moet je best doen om bij te blijven. Daarnaast heb je verschillende bloedgroepen binnen de vereniging omdat het bedrijfsleven hier samenwerkt met kennisinstellingen en overheid. Dit werkt daagt intellectueel uit en doet een beroep op je creativiteit en ondernemende kwaliteiten. Ik moet steeds opnieuw mijn probleemoplossend vermogen aanspreken. Maar áls je dan succes behaalt, dan is de impact enorm.

Jouw collega Nathan Volkers en jij zijn allebei als business developer aan het ecosysteem verbonden. Wat is jullie rolverdeling?

In grote lijnen doen we hetzelfde werk, maar als je verder inzoomt zie je wel degelijk verschillen. Nathan voert veel gesprekken met potentiële partnerpartijen. Ik onderhoud vooral het contact met de groep die al in ons netwerk aanwezig is. Nathan richt zich daarnaast meer op het opzetten van projecten tussen partijen. Ik richt me in 2024 ook specifiek op het uitdragen van de kennis die binnen ons netwerk is ontwikkeld.

Je bevindt je in een werkveld waar het ogenschijnlijk onmogelijke soms wel degelijk mogelijk blijkt. Werkt het idee van ‘the sky is the limit’ nooit verlammend?

Ik denk dat iedereen binnen MindLabs heel goed in een context kan werken waarbinnen niets vaststaat, alles mogelijk is, maar omstandigheden ook continu veranderen. Onze vereniging zelf beweegt natuurlijk steeds mee. Zo is onze missie verbreed. We werken nog altijd aan verbetering van mens en machine-interactie maar ook aan randvoorwaarden (ethische, wettelijke en sociale aspecten) en kennisdeling over maatschappelijke inbedding. We zijn het schakelen gewend. En ieder van ons heeft een soort ondernemerschap in zich, en een stukje flexibiliteit. Zonder werkt het niet.

Is het gegeven dat MindLabs een vereniging is nog van invloed op je werk?

De verschillende dynamieken binnen de vereniging maken mijn werk echt uniek. Ik stop veel middelen en tijd in de voortrajecten van projecten. Maar de uiteindelijke samenwerkingen vinden tussen specifieke partnerpartijen plaats. Ikzelf heb een project tegen die tijd al lang uit handen gegeven. Anders dan in het bedrijfsleven ben je bij MindLabs geen kapitein op een schip, maar de lijm tussen partijen. Dat betekent ook dat ik vaker geduld moet hebben. Je moet namelijk eerst de gezamenlijke relevantie vinden. En vervolgens vertrouwen op de inzet van de partners. Dat is een hele andere benadering van zaken dan wanneer je ondernemer bent.

Je maakt de enerverende wereld van AI nu vrij intensief mee. Zijn andere vakgebieden nu nog wel interessant?

‘De wereld van AI’ bestaat in mijn optiek niet echt. Je hebt de wereld, en AI heeft daar invloed op. Het gaat op álle plekken in de samenleving aanwezig zijn. Dus ook in een ander vakgebied komt het hoe dan ook terug. Het is aan ieder van ons om op dat gebied een beetje bij te blijven. Ik denk echt dat je – als je wat dit betreft niet op de hoogte blijft – op een gegeven moment bedrijfsmatig je waarde verliest. In ieder vakgebied.