NIEUWS

Interpolis en Zwijsen bundelen krachten voor verkeersveiligheid basisschoolleerlingen

30 November 2022 Vers van de pers

Een verzekeraar en een uitgeverij; op het eerste gezicht misschien niet de meest voor de hand liggende samenwerkingspartijen. Maar in het geval van MindLabs-partners Interpolis en Zwijsen ligt dat anders. Zij leerden elkaar via ons ecosysteem kennen en sloegen de handen ineen voor de uitbreiding van ’WegWijsVR’; een toekomstbestendige verkeersmethode voor basisschoolleerlingen. Virtueel, met een online omgeving, offline werkboeken en de mogelijkheid om VR-brillen in te zetten. Zo’n pakket was hard nodig, stellen ze. “In Europa mogen dan steeds minder verkeersslachtoffers vallen, Nederland is een uitzondering op die regel. Daar moet deze combinatie van zetten verandering in brengen."

Deze verkeersmethode is een samenvoeging van theorie en praktijk. Kinderen leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen en wat de regels zijn, en kunnen hun opgedane kennis meteen in een semi-real life-omgeving toepassen. “Door virtueel te oefenen raken basisschoolleerlingen weerbaarder in het verkeer, zonder dat daarbij gevaarlijke situaties ontstaan. De beste leerschool is en blijft natuurlijk op je eigen fiets oefenen. Maar de combinatie van virtuele training, opdrachten uit het werkboek maken en uiteindelijk de straat op gaan, is veel optimaler en veiliger. Want dan beschik je al over een set basisvaardigheden voordat je je in het verkeer mengt”, aldus Yvette Melis, product owner marketing & innovatie bij Interpolis.

Eindeloos oefenen en inzicht in vorderingen
WegWijsVR is bedoeld voor leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. Ze krijgen een basisset aan regels mee voor de praktijk, en de gelegenheid om oneindig te oefenen. Ook geeft het systeem inzicht in waar het kind goed in is en wat nog aandacht nodig heeft. Melis: “Doordat je eindeloos kunt herhalen, is de methode heel eenvoudig af te stemmen op individuele leerbehoeften. Je kunt een bepaalde situatie bijvoorbeeld zo vaak simuleren als je wilt, en steeds net een beetje anders, totdat het kind het principe onder de knie heeft. Dat werkt goed.”

“We zijn ooit aan WegWijsVR begonnen omdat basisschoolleerlingen tegenwoordig tot een veel hogere leeftijd naar school worden gebracht”, zo gaat ze verder. “Tot ze 12 jaar zijn bestaat bij ouders het idee: zelf naar school lopen of fietsen is heel onveilig. Terwijl er juist rondom basisscholen erg veel maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid genomen zijn. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, worden ze plots losgelaten. Ondanks dat ze vaak veel verder moeten lopen of fietsen dan voorheen. Met WegWijsVR zorgen we dat ze via een combinatie van werkboek en gamification voldoende kennis en vaardigheden opdoen om de weg naar school veilig af te leggen.”

Realistisch voor leerling, overzichtelijk voor leerkracht
Het programma is geschikt voor alle devices. Én voor de Oculus Go VR-bril, om de oefeningen nóg realistischer te maken. Met het speciale dashboard voor docenten zijn de vorderingen en resultaten van een leerling te allen tijde inzichtelijk. En omdat het mogelijk is om vanuit huis in te loggen, kunnen ouders ook meekijken, samen met hun kinderen oefenen en in de praktijk op de punten focussen die nog wat aandacht behoeven. Melis laat weten: “Er is vastgesteld wat een leerling zou moeten kunnen als die klaar is met groep 8. Maar de snelheid waarmee het kind in kwestie door de niveaus beweegt, kan met WegWijsVR verschillen. Daar waar de één dezelfde oefening 5 keer doet, heeft de ander ’m meteen door en kan die al snel naar complexere of drukkere situaties. De lengte van de weg ernaartoe maakt niet uit. Als ze uiteindelijk dat gewenste niveau maar bereiken.”

Het pakket wordt in combinatie met Zwijsen-werkboeken geleverd. Bij de uitgeverij in huis werden daarvoor de Interpolis-data met de eigen didactische ervaringen op het gebied van leermiddelen gecombineerd. "Er zijn verschillende werkboeken voor de diverse groepen, gebaseerd op het niveau dat dat jaar behaald moet worden”, zo legt Alice Stappaerts, marketeer van Zwijsen uit. “Op die manier zorgen we dat leerlingen op schema blijven en bij de afsluiting van hun basisschooltijd over alle vaardigheden beschikken die ze nodig hebben.” In het werkboek is trouwens ook volop aandacht voor de toekomst. “Er wordt bijvoorbeeld ingespeeld op nieuwe voertuigen op de weg, zoals elektrische fietsen en auto’s. Want die ga je steeds vaker tegenkomen. Leerlingen worden zo dus ultiem voorbereid.”

Combinatie tussen theorie en praktijk
De mix van online en offline werkt geweldig, zo is de conclusie van de samenwerkende partijen. “Door de herhaling en het schrijven in het werkboek, blijft de opgedane kennis nog beter hangen. En dát wil je hebben; geautomatiseerde kennis opbouwen”, aldus Stappaerts. Melis gaat verder: “Het partnerschap tussen kennispartij Interpolis en de beste uitgeverij in schoolwerk heeft geresulteerd in een didactisch verantwoord eindproduct op basis van harde data. Een Tilburgse win-win!”

Misschien zelfs een ‘win-win-win'. Want ook voor het Tilburgse ecosysteem MindLabs is het verkeerseducatiepakket een mooie kroon op het werk dat daar wordt verzet. Melis: “De methode is echt het product van een samenwerking tussen Zwijsen en Interpolis. Maar MindLabs heeft ervoor gezorgd dat we überhaupt met elkaar in contact gekomen zijn. We zijn elkaar immers tegengekomen op een door het ecosysteem georganiseerd netwerkevent. Zo is het balletje gaan rollen. En daardoor kunnen vele basisschoolleerlingen nu nog veel verkeersveiliger en kundiger de weg op.”

Investering in de toekomst
Basisscholen kunnen via wegwijsvr.nl inmiddels al een tijdje een licentie voor de virtuele verkeerslessen afnemen. De nodige partijen zijn ook al overgestapt. Al gooide de coronasituatie na een vliegende start met het product wel wat roet in het eten. En nog steeds bemerken de partijen het effect. “Scholen maken momenteel een inhaalslag op het gebied van de primaire leerstof. Omdat het ze aan tijd ontbreekt, staan alle ‘extra’ activiteiten – zoals het uitproberen van alternatieve verkeerseducatiemethodes – vooralsnog even op een laag pitje”, aldus Stappaerts.

“Ontzettend jammer, maar wel begrijpelijk”, zo omschrijft ze de situatie. “Voor ons, omdat wij heel erg trots zijn op wat we samen ontwikkelden en iedereen er zo snel mogelijk kennis mee willen laten maken. Maar zeker ook voor de scholen zelf. Want al is de overstap naar een andere verkeersmethode een tijdsinvestering, een product als WegWijsVR levert op de langere termijn juist tijd op. En het programma kan in de weekplanning van een specifieke leerkracht worden ingepast. Zou je in één keer doorstomen, dan ben je er in zo’n 15 weken doorheen. Maar je kunt het onderwijs ook eenvoudig over een heel schooljaar uitsmeren. Net wat het beste in de agenda’s uitkomt.”

Proefopstelling in Risk Factory en op Nationale Onderwijs Tentoonstelling
Na een ‘té rustige periode’ is volgens de partners overigens langzaam maar zeker een kentering zichtbaar. Melis: “We zien gelukkig weer steeds meer ruimte voor andere dingen; wat hoognodige lucht na een pittige tijd. Ook voor docenten en leerlingen moet het dan fijn zijn om aan de slag te kunnen met een leuke en innovatieve methode. Dus we hebben goede hoop dat velen binnenkort aan WegWijsVR beginnen.”

Om die kans een beetje gunstig te beïnvloeden, is er in januari 2023 een proefopstelling van WegWijsVR aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht. Onder meer schooldirecteuren, leerkrachten en ICT’ers kunnen zo vanaf een aantal hometrainers heel concreet ondervinden hoe het systeem werkt. “En we zijn een samenwerking met de veiligheidsregio aangegaan, waardoor diezelfde proefopstelling al bij de Risk Factory in Geertruidenberg staat. Daar zijn basisschoolleerlingen in een 3D-omgeving onderdeel van allerlei veiligheidsissues, en moeten ze adequaat handelen. In een kamer vol rook bijvoorbeeld. Of bij een virtuele vlam in de pan. Maar nu dus ook tijdens lastige verkeerssituaties. Stappaerts: “Diegenen die er geweest zijn zullen het gemerkt hebben: je neemt de stof daar gewoonweg anders op dan bij alleen maar leren uit een werkboek.”

Flexibele inzetbaarheid maakt snel schakelen mogelijk
De partners hopen met hun combinatie van activiteiten de komende maanden meer beslissers over de streep te trekken. “En als het dan zover is, kunnen we ook metéén schakelen”, zo geeft Stappaerts aan. “Het programma is – in tegenstelling tot veel andere verkeersmethodes – op ieder moment in het jaar aan te schaffen. En je kunt ermee beginnen wanneer je wilt. Zo ben je niet aan de start van een schooljaar gebonden. Alléén maar voordelen dus!”

Wil je meer informatie over WegWijsVR, de werkboeken, het bijbehorende dashboard of de resultaten die met de methode worden geboekt? Je vindt alles op wegwijs.nl.