NIEUWS

Maak kennis met de nieuwe bestuursvoorzitter van MindLabs: Liz Chermin

26 April 2024 Aan het woord

Met een achtergrond in het onderwijs (als docent, in verschillende directiefuncties en als rector) plus acht jaar als bestuurder bij HAS green academy, was haar nieuwe rol bijna logisch te noemen. Zeg gerust: op haar lijf geschreven. Liz Chermin nam per februari het stokje over van Fred van der Westerlaken, als voorzitter van het college van bestuur bij Onderwijsgroep Tilburg (OGT). Omdat ROC Tilburg – onderdeel van OGT – medeoprichter is van MindLabs, betekende dit ook: deelnemen in het MindLabs-bestuur. Tot haar grote genoegen trad Liz direct aan als voorzitter.

“Een hele eer. Maar ook zag ik direct het belang ervan in. Bij MindLabs is de hele onderwijswaaier, dus wo, hbo en (v)mbo, vertegenwoordigd. Het draait hier echt om de samenwerking. Dat is van grote betekenis, maatschappelijk gezien. Nog lang niet altijd wordt onderkend dat we allemaal een belangrijke rol hebben in de samenleving, en niet zonder elkaar kunnen. Er mag met meer gelijkheid in waarde en waardering naar gekeken worden. Het is mooi dat alle vier de bestuurders van MindLabs dit onderstrepen. Dat ik nu vanuit de mbo-tak de voorzitter ben, versterkt deze boodschap.”

De rol van het bestuur
Omdat ze zich binnen OGT ook richt op onderwijsinnovatie, vallen beide bestuurdersfuncties mooi samen. Liz heldert op wat nu precies de rol is van het bestuur: “Directeur Petra van Dijk, leidt de dagelijkse gang van zaken. Als bestuur ondersteunen we haar, maar meer op afstand. Want buiten dat we financieel partner zijn, voelen we ons ook organisatorisch verantwoordelijk om zorg te dragen voor het succes van het ecosysteem. We schakelen dus veel met Petra, denken mee over dilemma’s en kijken met haar vooruit voor het beleid en de koers. Vanuit de drie onderwijsvormen, leveren we haar relevante informatie. Samen versmelten we dit in de juiste stappen voor MindLabs, gericht op continuïteit en doorontwikkeling.” 

“Het grijpt echt als een virus om zich heen.”
Hoewel een periode van twee maanden misschien nog wat kort is om al een volledig beeld te vormen over het reilen en zeilen binnen de vereniging, vertelt Liz enthousiast over haar eerste indruk. Want in korte tijd is het haar duidelijk geworden wat het doet als je mensen uit de hele onderwijsketen, allemaal gericht op het basisthema ‘human centered AI’, samenbrengt. Liz: “De energie spat ervanaf. Als je bij elkaar in hetzelfde gebouw zit om te leren en innoveren en allemaal op hetzelfde thema focust, komen waardevolle samenwerkingen bijna vanzelf op gang. Wat er dan allemaal ontstaat, is heel mooi om te zien.”

Ze doelt op de openheid van het MindLabs-pand: “Het innovatiecentrum biedt genoeg plek om rustig te zitten en te werken. Maar het heeft ook veel open ruimtes en is tegelijkertijd kleinschalig genoeg om spontane ontmoetingen te faciliteren. Hier werkt en praat iedereen met elkaar: studenten, docenten, professoren, lectoren en practoren. De ideale kruisbestuiving. Zeker omdat je elkaar anders niet zo snel tegenkomt. Het samen leren, ontwikkelen en vernieuwen is inspirerend. En heel besmettelijk. Er zijn veel overheidsinstanties, bedrijven en onderwijsinstellingen die ook willen aansluiten. Het grijpt echt als een virus om zich heen; een mooie succesindicator. Ook de wijze waarop gemeente Tilburg hierin participeert getuigt van ondernemerschap en innovatie. In MindLabs werken we echt samen aan de toekomst van de stad en de regio.”

Samenwerking onderwijs essentieel voor maatschappij en toekomst
Op de vraag waarom het zo belangrijk is om vanuit de hele onderwijsketen samen te werken, antwoordt Liz resoluut: “De mate van toepasbaarheid wordt enorm versterkt. Er is veel op te lossen met AI en robotisering, maar niet alles. Het met vakkennis en praktijkervaring bekijken waar technologie een echt zinvolle nieuwe oplossing kan bieden, is niet te automatiseren.”

Ze onderbouwt: “Vaak is het zo dat er op wo-niveau goede ideeën worden bedacht voor het inzetten van technologie. Maar meestal nog abstract en heel generiek. Puur uit denkkracht. Terwijl er juist op het vakspecialistische niveau, vanuit het werkveld, inbreng nodig is. Elkaars kennis benutten, ieders eisen, gedachten en ervaringen meenemen en alles samenbrengen. Dat versterkt. De kwaliteit van de toepasbaarheid neemt dan enorm toe.

Toekomstplannen MindLabs
Zijn er vanuit haar frisse blik al ideeën of plannen voor de toekomst van MindLabs? “Ik kijk vooral vanuit beweging. Als ik zie wat er nu staat aan mooie samenwerkingen en projecten, kan ik alleen maar concluderen dat mijn voorganger Fred van der Westerlaken het fantastisch gedaan heeft. Ik wil hier op voortborduren en het ecosysteem de volgende fase in begeleiden. Dus dat we doorgroeien naar een organisatie die systematisch staat en verder door te ontwikkelen is. Het is belangrijk dat we continu blijven vernieuwen.”

Daarbij streeft Liz ook naar verdieping: “Het is goed om te kijken hoe we de samenwerkingen binnen de keten op veel thema’s kunnen intensiveren. Zo laten we dat wat we hier leren doorwerken in de hele onderwijspraktijk. Waardoor het zich dus niet beperkt tot de mensen die aan MindLabs verbonden zijn, maar we iedereen mee laten profiteren. Dat betekent dat we onze samenwerkingen nog robuuster moeten maken.”

Ethisch handelen steeds belangrijker
Tot slot verwacht Liz dat er ook op moreel vlak meer op MindLabs af gaat komen. “Doordat de technische mogelijkheden met AI soms onbegrensd lijken, wordt het vraagstuk van ethisch handelen steeds groter. We zullen meer in gesprek moeten met elkaar om dilemma’s te blijven bespreken. En meer keuzes moeten maken in wat wel en wat niet te ontwikkelen. Zelfs als het kán, wíllen we het dan ook? Die menselijke maat waarborgen, is een belangrijk onderwerp voor de toekomst.” 

“Lastig wel”, benadrukt Liz: “Antwoorden zijn er misschien nog niet, maar het is wel belangrijk om hierover in gesprek te blijven gaan. Dit bevestigt ook opnieuw het belang van ons als broedplaats waar dit soort dilemma’s naar boven komen. Waar mensen gezamenlijk met deze thema’s bezig zijn en het belang van ethisch handelen wordt erkend.  

“Een spannend speelveld!”, zo sluit Liz af. “Ik kijk uit naar wat allemaal komen gaat.”