NIEUWS

MindLabs-directeur Petra van Dijk blikt terug en kijkt vooruit

20 December 2022 Vers van de pers

Terugblikken en vooruitkijken; met de jaarwisseling voor de deur, bijzonder drukke maanden achter de rug én een boeiende periode in het verschiet, is het er volgens MindLabs-directeur a.i. Petra van Dijk een prima moment voor. "Het gaat goed. Niet alleen wat betreft de voorbereiding op onze intrek in de nieuwbouw; een ongelofelijk sfeervol gebouw in de Spoorzone. We schreven ook een Regio Deal-aanvraag om de héle Spoorzone tot een samenhangend Innovatiedistrict voor ‘human-centered technology & AI’ te kunnen ontwikkelen. De plannen op dat gebied zijn met diverse partners in een hele korte tijd gevormd. Wéér een bevestiging dat je samen meer kunt bereiken dan je soms voor mogelijk houdt.”

Voormalig MindLabs-directeur Loet Visschers zei het bij zijn afscheid eind februari van dit jaar al te vermoeden: het echte ‘uit de achtbaan schieten’ zal hoogstwaarschijnlijk onder leiding van zijn opvolger gebeuren. Nu is het Van Dijk – voorheen manager ecosysteem maar inmiddels alweer bijna 10 maanden ad interim – die zijn veronderstelling bevestigt. “We zijn het afgelopen jaar robuuster geworden, hebben een debat over onze missie en opdracht achter de rug en de basisfinanciering is op orde. Ons kern- en expertteam (10 professoren, lectoren en practoren) werken daarnaast enthousiast aan meer samenhang en projecten, en er is een groeiende connectie met organisaties in het Innovatiedistrict waarbinnen wij de verbindende rol mogen gaan vervullen. Door dit alles zijn we in staat om in 2023 een ‘next step’ voor te bereiden.”

Nieuwbouw en programmering
Vragen we Van Dijk naar de programmering in de nieuwbouw, dan komen vooral 3 zaken naar voren. “Wij hebben ons voorbereid op reuring in diverse vormen. Op activiteiten die een stimulans moeten zijn voor samenwerking. We bouwen onder meer aan een ideation-methodiek om maatschappelijke vraagstukken op een nieuwe manier te benaderen en met een ‘bont gezelschap’ – een combinatie van verschillende achtergronden – tot nieuwe oplossingen te komen. We hebben daarnaast concrete plannen voor ‘MindLabs Open’; een open podium waar partners hun expertise en innovatieve toepassingen op het gebied van technologie en AI met anderen kunnen delen. En dan is er nog het concept van hybride leren, waarbij bedrijven, overheid en studententeams samen challenges aangaan en van elkaar leren.”

Van Dijk: “Qua voorzieningen zijn we straks ook top notch op ons terrein. We hebben dan 5 R&D-labs met apparatuur om de interactie tussen mens en technologie te onderzoeken en de technologie te verbeteren. Fontys Hogeschool voor Journalistiek heeft bovendien een eigen tv- en podcaststudio. En we gaan door met onze bestaande lunchmeetings en events waarin partners elkaar ontmoeten. Dat kan gelukkig weer fysiek. Iets waar we na de coronaperiode ongelofelijk naar uitkijken. En wat erg goed is voor het communitygevoel.”

Oplevering pand en opening
“Door de pandemie en de vertraagde oplevering van de nieuwbouw heeft MindLabs zich de afgelopen jaren door wat magere jaren heen moeten worstelen”, zo stelt de directeur a.i. “Maar nu nieuwe golven van corona uit lijken te blijven en de verhuizing eraankomt, is de sfeer opgetogen.” De ‘knip’ zit volgens Van Dijk dan ook niet tussen 2022-2023, maar vooral tussen vóór en ná de ingebruikname van het nieuwe pand. “Veel punten op de planning voor komend jaar vergden het nodige voorwerk, maar zullen na de verhuizing naar de nieuwbouw op hun plek vallen.” Zoals het er nu naar uitziet trekt het MindLabs-team in april of uiterlijk mei 2023 in het gebouw. “Ze ronden de afwerking van de bouw van boven naar beneden af, en wij zitten pal naast de voordeur. Vandaar. Maar ik kan nauwelijks wachten!”

Zo concreet als de programmering van de activiteiten in het nieuwe pand inmiddels al is, zo globaal is de invulling van de officiële opening van de nieuwbouw overigens nog, zo stelt Van Dijk. “Eigenlijk staat dit – gezien het steeds verschuiven van de oplevering – pas sinds een paar maanden hoog op de agenda.” Zich er druk over maken? Dat doet ze niet. “De agenda’s van de founders worden momenteel naast elkaar gelegd voor een datum. En we zijn aan het brainstormen met een aantal leuke, creatieve partners in ons netwerk. Dus dat komt helemaal goed.”

The next step
Volgens Van Dijk waren het vooral de samenwerking tussen de MindLabs-experts en de steun van de gemeente en Midpoint die nu maken dat we de next step kan gaan voorbereiden. “Vanwege onze goed passende profilering en werkwijze zijn we gevraagd om de rol van aanjager in het innovatiedistrict op te pakken. Dit inzake zowel inhoud als netwerk”, zo vertelt ze met gepaste trots. “Ook als de Regio Deal-aanvraag onverhoopt niet goedgekeurd wordt, gaan we deze plannen verwezenlijken. Dan hebben we alleen iets meer tijd nodig om andere financiering te vinden.”

In de Regio Deal-aanvraag gaat het overigens om meer dan het innovatiedistrict. “We hebben met onze experts besloten om alle kennis, capaciteit en voorzieningen op het gebied van virtual humans te bundelen. Dit past ook goed bij de ambities van een aantal bedrijfspartners. Zowel de ontwikkeling van de techniek achter interactieve virtual humans als onderzoek naar zinvolle toepassing in onze samenleving staan de komende jaren centraal. We kijken sowieso naar de meerwaarde in sectoren waarin we al actief zijn, zoals media, zorg en onderwijs. Maar met nieuwe partners en experts bouwen we ook graag aan duurzame oplossingen in de logistiek en de maakindustrie. Er sluiten zich momenteel ook daadwerkelijk nieuwe partners en experts op die gebieden bij ons aan.”

Sterke cohesie 
Enthousiaste nieuwe partners, een sterk profiel, mooie projecten op stapel en een droom van een onderkomen binnen handbereik… Wat er dan voor het overige nog te wensen valt? “Het kan natuurlijk altijd beter. Ik hoop dat we aan het einde van 2023 kunnen zeggen dat de cohesie en concrete samenwerking tussen partners verder is versterkt. En dat geldt ook voor de partners die gesitueerd zijn búíten het innovatiedistrict. Nu zorgen wíj́ nog dat nieuwe connecties tot stand komen. Maar het ecosysteem wordt sterker als partners elkaar ook spontaan ontmoeten en elkaar een stapje verder helpen. We verwachten dat onze nieuwe thuisbasis, met veel meer mogelijkheden voor ontmoeting en experimenteren, een katalyserende werking zal hebben”, zo kijkt Van Dijk vooruit.

“Daarnaast zou ik graag zien dat MindLabs nog meer en divers talent aantrekt. Experts, onderzoekers, start-ups, scale-ups en corporates die willen investeren in en samenwerken aan innovaties”, zo gaat ze verder. “Er is veel inzet en kapitaal nodig, want er is ontzettend veel te doen op het gebied van human-centered technology en AI. Dit is eind 2021 ook prachtig beschreven door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. We staan namelijk pas aan het begin van de doorwerking van AI. De doorwerking zal vergelijkbaar zijn met die van elektriciteit of de verbrandingsmotor. We moeten de technologie nog goed leren inzetten voor waardevolle doelen voor onszelf en onze omgeving, maar we moeten haar ook nog goed leren reguleren. De verbindende organisatie, thuisbasis, R&D-voorzieningen en partnerschappen daarvoor zijn er nu. Dus we gaan er in het komende jaar weer vol overgave tegenaan!”