NIEUWS

Minister De Jonge ervaart bij werkbezoek hoe Midden-Brabant inzet op brede welvaart

11 March 2024 Vers van de pers

Op 11 maart heeft demissionair minister Hugo de Jonge Tilburg en Waalwijk bezocht. Hij deed dit vanwege de Regio Deal 'Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal', een vierjarige samenwerking tussen het Rijk en betrokken bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen in de regio Midden-Brabant. De Regio Deal kent acht projecten van mensgerichte vernieuwing, gericht op het bevorderen van de brede welvaart in de regio en ons land. Rijk, regio en provincie investeren gezamenlijk circa 37 miljoen euro. Midpoint Brabant coördineert de Regio Deal. De minister bezocht MindLabs in de Tilburgse Spoorzone en het gebied waar Waalwijk de elektrische binnenhaven Smart Port ontwikkelt.

Foto: Maurice van den Bosch
Foto: Maurice van den Bosch

Spoorzone Tilburg
Bij MindLabs, in het hart van de Spoorzone, werken onderwijs- en kennisinstellingen van alle niveaus (mbo, hbo, universiteit) samen met ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen ze door onderzoek en toepassingen van technologie en kunstmatige intelligentie (AI), én het inbedden hiervan in onze samenleving.

In het recent geopende MindLabs-gebouw kreeg minister De Jonge uitleg over hoe hier interactieve digitale mensen (‘virtual humans’) worden ontwikkeld om een serieuze rol te kunnen spelen in onder meer onderwijs, zorg en media. Ook kreeg de minister een toelichting op het Regio Deal-project Startups for Society dat Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool en gemeente Tilburg hebben opgezet om startende ondernemingen in Midden-Brabant te ondersteunen die naar maatschappelijke vooruitgang streven. Veel van deze start-ups zetten daarbij nieuwe technologieën in om de transitie naar een duurzame, gezonde en inclusieve samenleving te versnellen. De Spoorzone biedt hiervoor ook betaalbare werkplekken. 

Smart Port Waalwijk
Daarna bezocht de minister Smart Port Waalwijk, dat de ambitie heeft om de eerste elektrische binnenhaven van Europa te worden met een logistieke keten van volledig uitstootvrije binnenvaart, inclusief terminal en voor- en natransport. De ‘zero emission’-binnenhaven wordt geïntegreerd met een ‘Smart Grid’-netwerk. De energie die nodig is, wordt lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt voor de maritieme aanvoer, overslag en landzijdige afhandeling van goederen.Waalwijkse wethouder Frank Spierings maakt zich hard voor Smart Port Waalwijk: “Dit is een schitterend project voor Waalwijk en de regio. Een volledig elektrische haven voegt zoveel toe aan de brede welvaart van onze inwoners.”

Brede welvaart-projecten
De Regio Deal richt zich ook op het verduurzamen van de logistieke ketens, duurzaamheidsrapportage voor het mkb en de tweejaarlijkse publieksmanifestatie Van Gogh Homeland. Hierbij worden bezoekers op een aantrekkelijke manier betrokken bij de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In het project Wijkaanpak werken Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de gemeenten Tilburg en Waalwijk aan het vergroten van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken.

Bas van der Pol, voorzitter van de Regio Deal-stuurgroep: “Met deze Regio Deal investeren ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen en overheden samen in een toekomstbestendige economie. Innovatie in digitalisering, circulaire materialenstromen en de arbeidsmarkt is van groot belang voor de toekomst van zorg, onderwijs, maakeconomie, logistiek en recreatie. Daarbij staat de brede welvaart van al onze inwoners centraal.”

Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein voegt toe: “Naast ondersteunen van het bestaande mkb helpen we ondernemingen met deze Regio Deal in hun transitie naar de nieuwe economie. Uit recent onderzoek van RaboResearch blijkt dat Midden-Brabant hierin landelijk koploper is. Met de Regio Deal-projecten zetten we nadrukkelijk in op economische én maatschappelijke vooruitgang.”

Saskia Boelema, gedeputeerde (Brede Welvaart) provincie Noord-Brabant: “De regio Midden-Brabant levert met de projecten in deze Regio Deal een positieve bijdrage aan de bevordering van brede welvaart. Maar dat is niet het enige. Ook duurzaamheid, gezondheid, digitalisering, economie, kennis- en talentontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen deze deal. Daarbij sluiten de projecten aan op onze provinciale beleidsdoelstellingen en de realisatie daarvan. De regio is voortvarend aan de slag met de mens centraal.”

Samenwerking Rijk en Midden-Brabant
Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Midpoint Brabant heeft deze Regio Deal voorbereid en tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 12,5 miljoen euro aan deze Regio Deal toegekend. Diverse partijen hebben dit bedrag verhoogd naar ruim 37 miljoen euro.