Programmeren, analyseren, prototypes maken en productontwikkelingen doorvoeren. IoTIdea ontwikkelt sensoren en sluit ze in de praktijk aan. Passantentellers in recreatiegebieden en openbare ruimten bijvoorbeeld. Maar ook in het leefgebied van verschillende diersoorten om hun faunapassages te monitoren. Het bedrijf biedt daarnaast oplossingen voor alles wat betrekking heeft op het Internet of Things (IoT). Maar ook voor vraagstukken op het gebied van 3D-printen en -modelleren biedt IoTIdea innovatieve oplossingen.

IoTIdea is partner van MindLabs om data te verzamelen en onderzoek te doen, door in te spelen op allerlei vraagstukken die niet alleen binnen, maar ook buiten ons ecosysteem gevormd worden.

Wil je meer weten over IoTIdea? Lees dan hier het interview met Thijs, of bekijk de website.

Meer weten?

www.iotidea.nl