Track 3

Met hun gecombineerde kennis en ervaring in respectievelijk de zorg en de IT, willen Jeroen Slootmans en Martijn van Wageningen met hun organisatie Track 3 een bijdrage leveren aan de voorkoming, genezing of behandeling van dementie.

Dementie is een volksziekte, en de grootste doodsoorzaak in Nederland. Een op de vijf Nederlanders krijgt de diagnose. Op dit moment leven er in ons land zo’n 290.000 mensen met de hersenziekte. En per uur komen er gemiddeld vijf bij. Naast gezondheidsrisico’s voor de patiënt veroorzaakt dementie ontzettend veel onrust bij naasten, familie en vrienden. Ook blijven zorgkosten stijgen en neemt de werkdruk bij zorgprofessionals onevenredig toe. Ondanks de ernst van deze problemen is de zorg rondom de patiënten versnipperd. Daarom werkt Track 3 aan een oplossing. 

Deze oplossing is tweeledig:
- De patiënt draagt de Omarmband: een low energy wearable die gegevens over de patiënt verzamelt.
- Mantelzorgers en zorgprofessionals communiceren, rapporteren en maken afspraken via CLAIRE, een platform dat met behulp van kunstmatige intelligentie alle beschikbare data van de Omarmband analyseert, verwerkt en presenteert.

Het doel is om patiënten in staat te stellen langer te participeren in de maatschappij, langer thuis te laten wonen en bij te dragen aan hun welzijn en zelf- en samenredzaamheid. En daarnaast om werkdruk bij mantelzorgers en zorgprofessionals te verlagen, rust en overzicht te creëren en de communicatie onderling te verbeteren.

Track 3 is een brug tussen technologie en zorg. Op zoek naar oplossingen binnen de gediagnosticeerde zorg die niet alleen patiënten en hun omgeving hulp bieden, maar ook aan zorg- en wetenschappelijke instellingen met hetzelfde doel.