BrabantKennis verruimt de blik en houdt een spiegel voor, door verborgen trends bloot te leggen voor iedereen die de toekomst van Brabant mee vorm wil geven. 

BrabantKennis verbindt kennis met beleid en focust zich - als regionaal platform - op het verzamelen, ontwikkelen en delen van strategische kennis van en over de provincie. Dat doen ze op hun eigen wijze: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm, om zo de kennisontwikkeling tussen bedrijven, kennisinstellingen, de overheid én burgers actief te stimuleren.  Hun visie is dat betekenis geven aan kennis essentieel is voor het welbevinden en de toekomst van Brabant.  Ze prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. Dat doen ze vanuit een positieve grondhouding maar met een dwarse kijk om zo politiek, beleid en samenleving in Brabant scherp te houden.  Het doel van Brabantkennis is om provinciemakers te inspireren bij het vormgeven van de toekomst. Kennis vertalen naar beleid. Relevante thema’s op de regionale politieke en beleidsagenda’s krijgen. En provinciemakers verder te laten kijken dan vandaag.  

BrabantKennis signaleert en adresseert trends waar iedere provinciemaker zijn voordeel mee kan doen. Ze doen dat op vernieuwende en creatieve wijze door middel van essays en interviews maar ook door podcasts, nieuwe digitale ervaringen, bijeenkomsten en tours door Brabant. Niet alleen omdat het zo leuk is  - want dat is het - maar omdat een nieuwe manier van kijken de mogelijkheid biedt om meer te zien dan je normaal ziet en je door anders te kijken ook anders gaat doen. Zo kan de toekomst van Brabant vormgeven en gevoed worden vanuit kennis en creativiteit.

Kijk voor meer informatie op www.brabantkennis.nl of lees hier het interview.