Datavisualisatie voor laaggeletterden

Het ontwikkelen van een toolbox en workshops voor de contentmakers van de toekomst. Dat is het doel van het project ‘datavisualisatie voor laaggeletterden’ van Fontys Hogeschool Journalistiek en ROC Tilburg. De visualisaties, bijvoorbeeld grafieken, die momenteel gebruikt worden in de media, zijn namelijk vaak voor laaggeletterden moeilijk te begrijpen. Maar waar gaat het dan mis? Wat ervaren laaggeletterden nu als zij visualisaties zien? En als we dat weten, hoe moet het dan wel? Daar doen de twee onderzoekers Mirthe van Wijngaarden en Eva van Hout onderzoek naar. Dit gebeurt in een zogenoemde ‘werkplaats’ waarin ROC Tilburg en Fontys Hogeschool Journalistiek met elkaar samenwerken om de binding tussen het onderwijs en het werkveld te versterken.