Masterminds - Voorspellen van gedrag

De vraag die in dit project centraal staat is: Kan het preventiegedrag van verzekeringsnemers effectiever beïnvloed worden door de communicatie persoonlijker te maken? Passend bij iemands specifieke risicoperceptie?  MindLabs dataspecialisten onderzoeken of ze uit de door Interpolis verzamelde en geanonimiseerde data, clusters van individuen kunnen identificeren die vergelijkbaar gedrag vertonen ten opzichte van bepaalde risico’s. 

Vooral op het gebied van data science is het belangrijk dat datasets aan elkaar gekoppeld worden om patronen te kunnen verklaren en voorspellende modellen te optimaliseren. Een samenwerking tussen het bedrijfsleven, de lokale overheid en onderwijsinstellingen biedt een ideale structuur om dit te onderzoeken.

Het versterkt de relaties tussen de verschillende partijen, het verbetert de kwaliteit van de datasets, en het vergroot de voorspellende kracht van de ontwikkelde modellen. Dit project de burger centraal, en het potentieel om ongewenste omstandigheden, risico's op ongevallen en schade te voorkomen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Ga voor meer informatie naar www.ebwb.nl of www.midpointbrabant.nl.