AnyWare is een techbedrijf dat voorkomt uit Dual Inventive in Oisterwijk. Dual Inventive focust zich al meer dan 10 jaar op technische innovaties om het spoor efficiënter en veiliger te maken. Probleem daar is de steeds grotere uitstroom van mensen en kun kennis, terwijl er steeds meer complexere technische taken moeten worden uitgevoerd.

Met een asset management ecosysteem zorgt Dual Inventive ervoor dat de meest simpele schouwtaken in het spoor gedigitaliseerd kunnen worden. Denk hierbij aan een deur of een hek dat te lang openstaat of de spanning die wegvalt in een relais huis. Dual Inventive is AnyWare gestart om de bewezen technologie ook aan te kunnen bieden binnen andere sectoren, waaronder de zorgsector.

AnyWare levert een end-to-end internet of Things service met devices, connectiviteit, een platform en applicaties. Middels deze technische 'bouwblokken' zijn ze in staat om verschillende use-cases direct te realiseren. AnyWare zoekt daarvoor de samenwerking met partners die specifieke domeinkennis kunnen toevoegen aan hun technologie.

AnyWare ziet dat, net zoals in vele andere sectoren, de zorgsector te kampen heeft met uitdagingen rondom (tekort aan) personeel en (delen van) kennis. Binnen Mindlabs ligt de focus van AnyWare dan ook op de zorgsector. De vraag die gesteld wordt is: Kan AnyWare met hun technologie relatief simpele taken in de zorg digitaliseren zodat personeel effectiever en efficiënter kan worden ingezet?

Meer informatie?

www.any-ware.nl